وام نقدی

وام نقدی در این بخش، مجموعه وام‌هایی است که متناسب با شرایط متقاضی وام از جمله موقعیت شغلی، کارکرد حساب سپرده یا حساب جاری، داشتن ضمانت مانند سند ملکی، جواز کسب و ضامن کارمند رسمی و … پیشنهاد می‌شود.
این وام می‌تواند هر کدام از تسهیلات نظام بانکی باشد ولی شرایط متقاضی اصلی‌ترین شرط آن است.

شرکت سود نیاز به سپرده حداکثر زمان بازپرداخت نوع ضمانت سقف وام
وام نقدی کارگشا بانک آینده 18 ٪ 0 36 ماه شخص 20 میلیون تومان
وام نقدی طرح کارا بانک آینده 6 ٪ 1 60 ماه شخص 500 میلیون تومان
وام نقدی وام با میانگین حساب بانک آینده 18 ٪ 1 36 ماه شخص 200 میلیون تومان
وام نقدی رویش بانک آینده 18 ٪ 1 35 ماه مسدودی سپرده 0-
وام نقدی کاریز جدید بانک آینده 5 ٪ 1 24 ماه مسدودی سپرده 0-
وام نقدی نیکان بانک آینده 4 ٪ 1 0- شخص 20 میلیون تومان
وام نقدی کوشان بانک اقتصاد نوین 4 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده 1,000,000,000 میلیون تومان
وام نقدی طرح صبا بانک اقتصاد نوین 4 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده 500 میلیون تومان
وام نقدی میانگین حساب بانک انصار 18 ٪ 1 24 ماه شخص 10 میلیون تومان
وام نقدی وام با سپرده بانک انصار 12 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده 0-
وام نقدی عقیق بانک انصار 8 ٪ 1 100 ماه شخص 999 میلیون تومان
وام نقدی طرح رضوان بانک انصار 2 ٪ 1 60 ماه شخص 20 میلیون تومان
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک ایران زمین 14 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده 0-
وام نقدی طرح یکتا بانک ایران زمین 4 ٪ 1 36 ماه شخص 50 میلیون تومان
وام نقدی میانگین حساب بانک ایران زمین 22 ٪ 1 36 ماه شخص 0-
وام نقدی بانک تجارت 2 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده 60 میلیون تومان
وام نقدی آنی بانک تجارت 4 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده 300 میلیون تومان
وام نقدی طرح فرصت بانک تجارت 18 ٪ 1 36 ماه شخص 50 میلیون تومان
وام نقدی طرح کریمان بانک تجارت 2 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده 150 میلیون تومان
وام نقدی طرح افرا طلایی بانک تجارت 4 ٪ 1 0- شخص 500 میلیون تومان
وام نقدی طرح افرا نقره‌ای بانک تجارت 15 ٪ 1 0- شخص 500 میلیون تومان
وام نقدی طرح فردا بانک تجارت 15 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده 999 میلیون تومان
وام نقدی بانک توسعه تعاون 18 ٪ 1 36 ماه شخص 50 میلیون تومان
وام نقدی وام با سپرده بانک توسعه تعاون 2 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده 50 میلیون تومان
وام نقدی دو ساله بانک توسعه تعاون 18 ٪ 1 24 ماه شخص 50 میلیون تومان
وام نقدی یک ساله بانک توسعه تعاون 18 ٪ 1 12 ماه شخص 50 میلیون تومان
وام نقدی طرح سروش بانک حکمت ایرانیان 8 ٪ 1 12 ماه شخص 30 میلیون تومان
وام نقدی آسایش بانک حکمت ایرانیان 9 ٪ 1 36 ماه شخص 100 میلیون تومان
وام نقدی با سپرده بانک دی 18 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده 500 میلیون تومان
وام نقدی با سند ملکی بانک دی 18 ٪ 0 6 ماه سند ملک 0-
وام نقدی صدرا ارزش آفرین بانک دی 4 ٪ 1 0- شخص 0-
وام نقدی جهش بانک دی 14 ٪ 1 36 ماه شخص 0-
وام نقدی طرح ۲۴ بانک دی 2 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده 50 میلیون تومان
وام نقدی شکوه ارزش‌آفرین بانک دی 4 ٪ 1 60 ماه شخص 0-
وام نقدی طرح ربیع رفاه بانک رفاه کارگران 18 ٪ 1 36 ماه شخص 100 میلیون تومان
وام نقدی سودمند بانک رفاه کارگران 2 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده 50 میلیون تومان
وام نقدی کرامت 97 بانک رفاه کارگران 18 ٪ 1 60 ماه شخص 80 میلیون تومان
وام نقدی طرح اساتید بانک رفاه کارگران 18 ٪ 1 60 ماه شخص 100 میلیون تومان
وام نقدی بانک سامان 21 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده 0-
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک سرمایه 18 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده 100 میلیون تومان
وام نقدی میانگین حساب بانک سپه 17 ٪ 1 24 ماه شخص 40 میلیون تومان
وام نقدی میانگین حساب بانک سپه 18 ٪ 1 24 ماه شخص 40 میلیون تومان
وام نقدی باران 2 بانک سپه 2 ٪ 1 36 ماه شخص 30 میلیون تومان
وام نقدی طرح تدبیر بانک سپه 14 ٪ 1 48 ماه شخص 50 میلیون تومان
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک سینا 18 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده 0-
وام نقدی طرح آذین بانک سینا 5 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون تومان
وام نقدی آسمان بانک سینا 18 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده 0-
وام نقدی سند ملکی بانک سینا 18 ٪ 0 60 ماه سند ملک 100 میلیون تومان
وام نقدی طرح یاس بانک سینا 18 ٪ 0 36 ماه شخص 20 میلیون تومان
وام نقدی شکوه بانک شهر 10 ٪ 1 24 ماه شخص 50 میلیون تومان
وام نقدی طرح اساتید بانک‌ شهر بانک شهر 18 ٪ 1 60 ماه شخص 200 میلیون تومان
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک شهر 18 ٪ 1 48 ماه مسدودی سپرده 100 میلیون تومان
وام نقدی کارای شهر بانک شهر 13 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده 100 میلیون تومان
وام نقدی طرح شهریار بانک شهر 18 ٪ 1 48 ماه شخص 0-
وام نقدی طراوت بانک صادرات 18 ٪ 1 60 ماه سند ملک 0-
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک صادرات 18 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده 100 میلیون تومان
وام نقدی طرح 67 بانک صادرات 6 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون تومان
وام نقدی طرح تبسم بانک صادرات 0- 1 60 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون تومان
وام نقدی بانک رسالت با میانگین حساب 2 ٪ 1 60 ماه شخص 30 میلیون تومان
وام نقدی طرح ۲ در یک بانک قرض‌الحسنه مهر ایران 1 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده 150 میلیون تومان
وام نقدی طرح امتیازی مهر بانک قرض‌الحسنه مهر ایران 4 ٪ 1 60 ماه شخص 30 میلیون تومان
وام نقدی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران 4 ٪ 1 36 ماه شخص 20 میلیون تومان
وام نقدی فراز بانک قوامین 18 ٪ 1 48 ماه شخص 60 میلیون تومان
وام نقدی فاخر بانک قوامین 18 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده 0-
وام نقدی همپا بانک قوامین 8 ٪ 1 36 ماه اعتبار شغلی 0-
وام نقدی طرح یک و ۲ بانک مسکن 1 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون تومان
وام نقدی با سند ملکی بانک ملت 18 ٪ 1 36 ماه سند ملک 50 میلیون تومان
وام نقدی بانک ملت 18 ٪ 0 36 ماه شخص 10 میلیون تومان
وام نقدی پرنیان پلاس بانک ملت 18 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده 50 میلیون تومان
وام نقدی میانگین حساب بانک ملی 18 ٪ 1 12 ماه شخص 0-
وام نقدی طرح ثمین۲ بانک مهر اقتصاد 18 ٪ 1 60 ماه شخص 1,000 میلیون تومان
وام نقدی مهر 5 بانک مهر اقتصاد 18 ٪ 1 120 ماه شخص 0-
وام نقدی شمیم مهر 4 بانک مهر اقتصاد 8 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده 0-
وام نقدی میثاق 5 بانک مهر اقتصاد 4 ٪ 1 60 ماه شخص 100 میلیون تومان
وام نقدی میانگین حساب بانک مهر اقتصاد 14 ٪ 1 60 ماه شخص 200 میلیون تومان
وام نقدی طرح نوید بانک پارسیان 4 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده 0-
وام نقدی سند ملکی بانک پارسیان 18 ٪ 0 12 ماه سند ملک 150 میلیون تومان
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک پارسیان 18 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده 0-
وام نقدی طرح پژواک بانک پارسیان 4 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده 0-
وام نقدی میانگین حساب بانک پارسیان 18 ٪ 1 36 ماه شخص 0-
وام نقدی میانگین حساب بانک پاسارگاد 18 ٪ 1 6 ماه شخص 0-
وام نقدی بانک پاسارگاد 18 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده 50 میلیون تومان
وام نقدی وام با سپرده پاسارگارد بانک پاسارگاد 18 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده 0-
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد 18 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده 20 میلیون تومان
وام نقدی میانگین حساب بانک کارآفرین 18 ٪ 1 12 ماه شخص 0-
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک کارآفرین 18 ٪ 1 12 ماه مسدودی سپرده 0-
وام نقدی تندیس بانک کارآفرین 4 ٪ 1 24 ماه مسدودی سپرده 400 میلیون تومان
وام نقدی طرح صبا بانک کارآفرین 18 ٪ 0 48 ماه شخص 60 میلیون تومان
وام نقدی میانگین حساب بانک کشاورزی 18 ٪ 1 36 ماه سند ملک 250 میلیون تومان
وام نقدی میانگین حساب بانک کشاورزی 18 ٪ 1 36 ماه سند ملک 250 میلیون تومان
وام نقدی میانگین حساب بانک کشاورزی 18 ٪ 1 36 ماه شخص 0-
وام نقدی طرح باران بانک کشاورزی 12 ٪ 1 24 ماه شخص 100 میلیون تومان
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک کشاورزی 18 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده 0-
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک گردشگری 18 ٪ 1 12 ماه مسدودی سپرده 0-
وام نقدی وام با پشتوانه حساب بانک گردشگری 18 ٪ 1 36 ماه شخص 40 میلیون تومان
وام نقدی طرح 64 بانک گردشگری 4 ٪ 1 60 ماه مسدودی سپرده 500 میلیون تومان
وام نقدی موسسه اعتباری ملل (عسکریه) 4 ٪ 1 10 ماه شخص 30 میلیون تومان
وام نقدی افق موسسه اعتباری ملل (عسکریه) 18 ٪ 1 48 ماه مسدودی سپرده 45 میلیون تومان
وام نقدی نسیم 2 موسسه اعتباری ملل (عسکریه) 18 ٪ 1 36 ماه شخص 999 میلیون تومان
وام نقدی کوثر7 موسسه اعتباری کوثر 18 ٪ 1 60 ماه شخص 500 میلیون تومان
وام نقدی موسسه اعتباری کوثر 18 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده 0-
وام نقدی نگین پست بانک 2 ٪ 1 24 ماه شخص 100 میلیون تومان
وام نقدی میانگین حساب پست بانک 17 ٪ 1 36 ماه شخص 20 میلیون تومان