خدمات ارزی

این بخش به مرور تکمیل خواهد شد ولی هدفمان را اینجا می‌نویسیم؛ تمامی خدمات ارزی شامل حساب‌های سپرده و حواله‌های ارزی، خرید و فروش و اطلاع از آخرین نرخ ارز و… در سایت «رده» را در اینجا مشاهده خواهید کرد.