خرید اقساطی

شرکت حداکثر اعتبار سود نرخ موثر نوع اعتبار حداکثر مدت بازپرداخت
دیجی‌پی 20 میلیون تومان22.89 %46.23 %کیف پول12 ماه
قسطا 20 میلیون تومان21 %59.5 %شارژی10 ماه
قسطی کلاب 150 میلیون تومان16 %53.9 %شارژی24 ماه