مرور

صندوق سرمایه‌گذاری‌

صندوق‌های سرمایه‌گذاری که عمدتاً توسط کارگزاران رسمی بورس تأسیس می‌شود، تحت نظارت سازمان بورس و با مدیریت افراد متخصص، فعالیت کرده و وجوهی را که سرمایه‌گذاران در اختیـار آن‌ها قرار می‌دهند، در سبد متنوعی از سهام و سایر اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند. از این‌رو، بازده مناسب‌تری را نصیب سرمایه‌گذاران کرده و ریسک سرمایه‌گذاری در بورس را برای غیر حرفه‌ای‌ها کاهش می‌دهند.

در این بخش صرفا اطلاعات مرتبط به صندوق‌های سرمایه‌ گذاری با درآمد ثابت که توسط کارگزاری‌های مرتبط با بانک‌های کشور ایجاد شده آمده است.

شرکت آخرین سود پرداختی پیش بینی سود بازدهی 12ماه قبل تضمین سود ظرفیت بازه پرداخت سود
بانک آینده ( گسترش فردای ایرانیان ) 23 ٪ - 24.19 ٪ - 0 یک‌ماهه
بانک اقتصاد نوین ( یکم ایرانیان ) 22 ٪ 15 ٪ 20.32 ٪ - 1 ماهانه
بانک اقتصاد نوین ( آتیه نوین ) 22 ٪ 16 ٪ 20.38 ٪ - 1 ماهانه
بانک اقتصاد نوین ( ارمغان ایرانیان ) - - 23.88 ٪ - 1
بانک انصار ( امید انصار ) 20 ٪ 18 ٪ 19.32 ٪ - 1 ماهانه
بانک انصار ( امین انصار ) 20 ٪ 18 ٪ 19.19 ٪ - 1 یکماهه
بانک ایران زمین 20 ٪ 16 ٪ 20.25 ٪ - 1 ماهانه
بانک تجارت ( درآمد ثابت کاردان ) 20.66 ٪ 18 ٪ 19.98 ٪ - 1 ماهانه
بانک توسعه تعاون ( تعاون صبا ) 19 ٪ 15 ٪ 18.5 ٪ - 1 ماهانه
بانک توسعه صادرات ( آرمانی ) 22.42 ٪ 15 ٪ 21.31 ٪ - 1 ماهانه
بانک حکمت ایرانیان ( حکمت آشنا ) 24.1 ٪ 17 ٪ 24.44 ٪ - 1 ماهیانه
بانک حکمت ایرانیان ( پرسپولیس ) - 17 ٪ 1.48 ٪ - 0 سه ماهه
بانک حکمت ایرانیان ( امین آشنا ) 24.5 ٪ 20 ٪ 24.27 ٪ - 1 ماهانه
بانک خاورمیانه ( افق- درآمد ثابت ) 21.06 ٪ 15 ٪ 19.28 ٪ - 1 ماهانه
بانک دی ( ارزش آفرینان دی ) 23 ٪ 17 ٪ 22.21 ٪ - 1 ماهانه
بانک رفاه کارگران ( نگین رفاه ) 20 ٪ 15 ٪ 21.71 ٪ - 1 ماهانه
بانک سامان ( امین سامان ) 20 ٪ 16 ٪ 19.32 ٪ - 1 ماهانه
بانک سامان ( نگین سامان ) 20 ٪ 17 ٪ 14.8 ٪ - 1 ماهانه
بانک سرمایه ( نهال سرمایه ایرانیان ) 22.54 ٪ 15 ٪ 22.96 ٪ - 1 ماهانه
بانک سپه ( گنجینه امید ایرانیان ) 20.74 ٪ 16 ٪ 20.13 ٪ - 1 ماهانه
بانک شهر ( گنجینه زرین-آرمانشهر ) 20.89 ٪ - 19.71 ٪ - 0 ماهانه
بانک صادرات ( اندوخته پایدار سپهر ) 20 ٪ 20 ٪ 19.95 ٪ - 1 ماهانه
بانک مسکن ( ره آورد آباد مسکن ) 19 ٪ 15 ٪ 18.97 ٪ - 1 ماهانه
بانک ملت ( اوج ملت ) 20 ٪ 20 ٪ 20.16 ٪ - 1 ماهانه
بانک ملت ( آتیه ملت ) 17 ٪ 18 ٪ 12.53 ٪ - 0 سه ماهه
بانک ملت ( اندوخته ملت ) 18 ٪ 18 ٪ 18.36 ٪ - 1 ماهانه
بانک ملی ( اعتماد بانک ملی ) 21.2 ٪ 15 ٪ 21.18 ٪ - 1 ماهانه
بانک پارسیان ( لوتوس پارسیان ) 21 ٪ 19 ٪ 19 ٪ - 1 ماهانه
بانک پاسارگاد ( اندیشه فردا ) 18 ٪ 18 ٪ - - 0 ماهانه
بانک پاسارگاد ( اندیشه زرین ) 15 ٪ 15 ٪ - - 0 ماهانه
بانک کارآفرین ( کارآفرین مشترک ) 21.5 ٪ 17 ٪ 20.09 ٪ - 1 ماهانه
بانک کارآفرین ( آرمان کارآفرین ) 21.5 ٪ 17 ٪ 21.02 ٪ - 1 ماهانه
بانک کشاورزی ( یکم ) 20 ٪ 18 ٪ 18.6 ٪ - 0 ماهانه
بانک گردشگری 21.96 ٪ - 21.09 ٪ - 1 ماهانه
موسسه اعتباری ملل (عسکریه) ( اعتماد ملل ) 26 ٪ 15 ٪ 23.86 ٪ - 1 -
موسسه اعتباری کوثر ( کوثر یکم ) 18.81 ٪ - 16.89 ٪ - 0 ماهانه