تسه | قیمت اوراق مسکن

تسه یا همان اوراق گواهی حق تقدم خرید وام مسکن بانک مسکن که به نام اوراق مسکن یا اوراق تسه یا اوراق تسهیلات مسکن شناخته می‌شود، یک ابزار مفید برای افرادی است که قصد دسترسی سریع به تسهیلات وام مسکن بانک مسکن دارند. با خرید اوراق مسکن، افراد می‌توانند بدون سپرده‌‌گذاری به وام خرید مسکن برسند و این برای کسانی که قصد خرید فوری دارند مفید است. [پس از جدول، تعریف و کارکرد تسه را بخوانید]

آخرین به‌روز رسانی: شنبه ۱۳:۰۲
بازار بسته است
نماد عنوان قیمت ریال تغییر % ارزش بازار بیلیون  
تسه 98081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان98 459,394 2 751.06 41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,41.44,39.82
تسه 98071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر98 446,128 1.99 440.04 38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81,38.81
تسه 98061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور98 445,983 1.99 505.58 38.16,38.16,38.16,38.16,38.16,38.16,38.16,38.16,38.16,38.16,38.16,38.16,38.16,38.16,38.16,38.88,38.88,38.88,38.88,38.88,38.88,38.56,38.37,38.37,38.37,38.37,38.37,38.37,38.37,38.37
تسه 98051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد98 452,610 2 338.36 41.95,41.63,41.07,40.43,42.21,43.63,42.5,43.3,42.75,42.75,42.75,43.61,43.47,43.38,43.27,40.71,40.71,40.71,40.71,40.71,40.71,40.71,40.71,40.71,40.71,40.71,40.71,40.71,40.71,40.71
تسه 98041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر98 456,320 2 407.39 41.55,43.5,44.69,45.64,46.72,46.84,46.75,46.65,47.56,46.31,45.62,45.62,45.83,45.69,45.69,45.29,45.37,45.53,45.46,45.1,44.37,41.88,40.88,40.14,41.9,42.35,42.18,42.96,42.25,42.25
تسه 98031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد98 450,784 1.88 758.8 44.94,44.1,44.24,45.51,45.51,45.78,44.7,45.3,45.7,46.1,46.87,46.53,45.39,45.1,45.43,45.54,45.12,44.49,44.86,45.13,45.1,45.2,45.62,45.42,45.53,45.12,45.92,46.62,47.46,46.83
تسه 98021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت98 451,823 1.89 769.77 48.71,48.1,48.1,48.35,48.94,48.44,49.61,50.06,50.09,50.09,50.44,49.82,50.22,50.21,50.05,49.63,49.2,49.18,48.08,47.84,47.41,46.61,45.07,45.24,45.99,45.99,46.08,44.82,45.33,45.58
تسه 98011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین98 447,028 2 784.66 48.33,49.53,49.04,48.81,49.26,49.48,49.71,49.84,49.88,50.83,51.46,50.74,50.81,50.05,50.6,51.15,51.54,51.91,52.73,52.6,52.07,52.57,50.33,48.42,48.42,48.67,48.99,48.47,49.58,49.99
تسه 97121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند97 445,115 1.96 703.39 56.08,56.08,56.08,56.08,56.08,56.08,56.08,51,49.06,48.57,49.88,50.05,49.82,50.68,51.24,50.26,50.27,50.76,49.58,50.08,49.2,48.87,48.94,49.44,49.54,49.63,48.86,50.6,51.04,50.45
تسه 97111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 97 439,056 1.98 787.95 56.04,53.78,54.78,54.83,53.4,55.43,55.3,55.21,54.99,54.9,55.4,56.07,56.29,55.04,54.71,55.03,54.99,54.92,55.04,55.06,54.28,54.77,54.74,54.06,52.34,52.39,52.39,52.39,54.9,53.21
تسه 97101 امتیاز تسهیلات مسکن دی 97 437,333 1.95 752.99 55.4,53.72,53.02,54.44,54.96,55.63,56.25,56.06,56.5,56.99,57.46,57.11,57.11,57.68,57.68,56.87,56.73,56.69,57.08,57.51,58.77,58.91,56.72,54.25,54.84,54.72,53.51,55.26,55.09,55.09
تسه 97091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر97 428,600 1.93 794.67 50.34,50.98,52.82,54.55,55.57,56.38,57.12,56.51,56.96,58.44,58.5,58.21,57.99,57.62,57.13,57.14,57.25,57.84,57.77,58.68,57.87,57.95,57.42,54.86,52.94,54.36,54.86,56.57,57.06,56.88
تسه 97081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان97 425,835 1.77 842.39 52.91,52.52,51.4,53.36,55.64,57.79,58.06,57.08,56.82,57.11,57.15,58.22,58.21,56.65,55.94,55.38,54.06,53.85,52.2,51.23,52.79,54.6,55.52,56.35,57.09,56.69,56.99,58.14,58.43,58.14
تسه 97071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر97 425,864 1.91 703.45 59.97,58.92,59.54,60.09,60.1,60.25,60.01,60.49,61.49,60.59,60.59,60.9,60.94,60.53,60.35,60.21,59.99,59.81,59.92,59.91,60.13,60.29,60.29,57.63,54.84,55.09,53.74,53.58,55.56,57.52
تسه 97061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور97 424,920 1.98 794.67 61.24,61.04,61.02,61.03,61.76,62.64,63.28,63.17,62.53,64.07,63.42,63.49,63.19,63.55,63.56,63.4,63.62,63.39,63.12,62.78,62.92,62.98,61.08,59.18,59.81,60.36,60.37,60.29,60.19,60.5
تسه 97051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد97 422,483 2 827.58 62.9,64.47,64.37,65.24,65.93,65.34,65.67,65.65,65.68,66.18,66.17,66.21,0,0,65.24,65,65.35,65.26,65.19,64.97,65.35,63.25,61.31,61.27,60.87,61.77,62.45,63.27,62.88,62.43
تسه 97041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر97 421,377 1.99 772.81 65.6,66.19,66.25,66.44,66.53,66.84,66.79,68.36,68.3,68.02,68.04,68.01,67.66,67.26,66.98,67.11,67,66.7,66.71,67.31,65.51,64.73,64.48,65.17,65.82,65.25,65.44,65.48,65.31,65.83
تسه 97031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد97 416,416 2 773.34 67.3,66.4,67.1,67.51,68.26,68.28,68.51,69.13,69.17,69.53,70.18,70.18,70.93,70.86,69.96,69.61,69.4,69.31,68.89,68.94,68.88,69.13,67.32,66.56,66.48,66.41,66.49,66.77,66.85,67.68
تسه 97021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97 439,093 1.64 836.49 64.05,63.99,64.5,65.52,66.37,65.51,66.26,65.59,65.59,65.59,65.59,65.62,65.36,65.99,66.96,68.56,68.56,70.52,70.42,70.61,70.56,70.57,67.87,67.23,67.1,67.49,68.4,68.26,68.4,68.88
تسه 97011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 441,836 1.43 827.94 63.49,63.62,63.95,64.68,65.34,65.34,66.38,67.09,67.03,66.95,67.24,67.32,67.38,67.16,67.21,66.91,66.69,66.92,67.22,67.29,66.11,64.49,64.56,65.53,66.36,65.47,65.24,64.83,64.83,64.83
تسه 96121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 437,403 1.58 948.5 67.63,64.93,61.97,61.97,61.97,61.97,59.35,58.42,58.54,59.17,61.22,62.21,63.99,63.99,63.9,63.58,64.19,64.01,64.3,63.37,63.38,63.61,64.56,65.31,65.31,66.12,66.91,66.69,66.75,66.91
تسه 96111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 423,286 1.44 754.11 68.3,65.75,63.88,66.44,67.34,65.56,66.1,66.57,68.92,67.86,67.78,67.67,68.12,67.25,68.13,68.91,68.98,69.44,68.89,66.17,64.2,64.2,64.2,64.2,61.52,58.99,58.51,59.15,61.08,61.97

اوراق تسه چیست؟

اوراق مسکن تسهحساب سپرده ممتاز بانک مسکن، شرایطی دارد که به ازای سپرده‌گذاری در این حساب، می‌توانید اوراق گواهی حق تقدم مسکن دریافت کنید و در بازار فرابورس به فروش برسانید. در واقع با افتتاح حساب سپرده ممتاز بانک مسکن شما صاحب امتیاز وامی می‌شوید که این امتیاز را می‌توانید در قالب اوراق بفروشید. حساب سپرده ممتاز بانک مسکن انواع مختلف دارد و می‌توانید انواع حساب ممتاز با سود و حساب ممتاز بدون سود آن را افتتاح کنید. تفاوت انواع حساب‌های ممتاز، در نحوه تخصیص این اوراق به سپرده‌گذار است که بنا به مانده حساب، اولویت‌های شعبه و همچنین درخواست یا عدم درخواست سود متفاوت است. بنابراین شما با افتتاح یکی از انواع این حساب ممتاز می‌توانید از اوراق مسکنی بهره‌مند شوید که یا خود از آن استفاده کنید یا آن را در ساز و کاری قانونی به دیگران بفروشید.

ارزش اوراق مسکن به ازای هر برگ از این اوراق به اندازه 500 هزار تومان وام است و با توجه به نوسانات بورس هر برگ از این 500 هزار تومان وام با قیمت‌های نوسانی به فروش می‌رسند اما تجربه چند سال اخیر نشان داده که قیمت تسه معمولا از 10درصد ارزش آن فراتر نمی‌رود. یعنی هر کدام از این برگه‌هایی که ارزش 500 هزار تومان وام را دارند با توجه به روندهای یکی دو سال اخیر از 50 هزار تومان فراتر نرفته‌اند. جزئیات حساب ممتاز بانک مسکن را در صفحه مربوط به سپرده ممتاز بانک مسکن بخوانید.

 

نرخ سود وام اوراق مسکن و شرایط آن

وامی که شما می‌توانید از محل این اوراق اخذ کنید دارای سود 17.5 درصد است که حداکثر زمان بازپرداخت آن 12 ساله است. همراه با این وام می‌توانید با تهیه 80 برگ اوراق تسه یک وام جعاله 40 میلیون تومانی با همان سود 17.5 درصد تهیه کنید که البته مدت زمان بازپرداخت آن حداکثر 5 سال است. همچنین سقف این وام برای تهران، شهرهای بالای 200 هزار نفر و سایر شهرها متفاوت است که جزئیات و آخرین قیمت آن را در لینک زیر می‌توانید بخوانید.

راه‌حل دریافت سریع وام مسکن چیست؟

 

مدت اعتبار اوراق تسه

زمان انقضای اوراق مسکن دو سال است که این زمان در برخی از موارد تا شش ماه تمدید می‌شود. به هنگام خرید اوراق تسه باید توجه کنید که مدت زمانی که تا انقضای آن باقی است به اندازه‌ای باشد که شما بتوانید از آن استفاده کنید چون در برخی موارد پروسه‌های بانکی در بانک مسکن به طول بینجامد و اعتبار این برگه‌ها تمام شود. با اتمام زمان اعتبار اوراق مسکن، نماد معاملات آن در بورس متوقف شده و دارنده آن دیگر نمی‌تواند از آن استفاده کند و عملا هزینه انجام‌شده سوخت خواهد شد.

برای تشخیص این‌که اوراق منتشر شده مربوط به چه زمانی‌ است باید به اعدادی که کنار نماد تسه درج می‌شود توجه کرد. رقم اول نشان‌دهنده سال انتشار و دو رقم بعدی نشان‌دهنده ماه انتشار اوراق است.

 

آخرین قیمت اوراق مسکن

قیمت تسه هر روز در حال تغییر است. چون این اوراق در بازار فرابورس عرضه می‌شود و مثل هر نماد معاملاتی دیگر بنا به میزان عرضه و تقاضا، قیمتی متغیر دارد. اما قیمت اوراق تسه سال 98 معمولا حول و حوش 39 هزار تا 42 هزار تومان بوده که با اعلام افزایش سقف وام مسکن ناشی از این اوراق، به حدود 45 هزار تومان هم رسید. اما در هر صورت می‌توان برآورد کرد که قیمت اوراق تسه سال 98 بین 7.5 تا 9.5 درصد ارزش وام اوراق در نوسان بوده است. در همین صفحه قیمت اوراق تسه را به‌صورت آنلاین مشاهده می‌کنید.

 

دامنه نوسان نرخ اوراق بانک مسکن

سوال خیلی‌هاست که نرخ اوراق مسکن چقدر نوسان دارد و به چه عواملی وابسته است؟ نرخ این اوراق همانطور که بالاتر توضیح داده شد، به میزان تقاضا وابسته است. ولی بد نیست بدانید به طور معمول نرخ اوراق مسکن قدیمی‌تر به دلیل نزدیکی به سررسید، ارزان‌تر از اوراق منتشرشده جدید است. گاهی این رویه نقض می‌شود و اوراق قدیم از اوراق جدید گران‌ترند که دلیل آن سفته‌بازی‌های قبلی بر روی اوراق قدیمی است.

 

چقدر اوراق تسه باید خرید؟

به ازای هر 500 هزار تومان وامی که می‌خواهید باید یک ورق تسه تهیه کنید. برای اخذ وامی به ارزش 100 میلیون تومان باید 200 برگه تسه تهیه کنید. همانطور که در بند پیش هم گفته شد نرخ اوراق مسکن متغیر است و به طور روزانه بر اساس معاملات عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

در حال حاضر به یک زوج در شهر تهران 200 میلیون تومان وام اوراق مسکن پرداخت می‌شود (به ازای هر کدام از زوجین 100 میلیون تومان) که این زوج می‌توانند یک وام جعاله 40 میلیون تومانی هم به آن ضمیمه کنند. بنابراین برای گرفتن وام 240 میلیون تومانی باید 480 ورق تسه تهیه کرد. اگر با توجه به شرایط این روزهای بازار قیمت هر ورق تسه را 41 هزار تومان در نظر بگیریم، برای گرفتن سقف این وام این زوج تهرانی باید معادل 19 میلیون و 680 هزار تومان برای تهیه اوراق مسکن هزینه کنند که البته هزینه کارمزد خرید هم که در بند بعدی به آن اشاره می‌شود، به آن اضافه خواهد شد.

 

فرآیند خرید و فروش اوراق مسکن و کارمزد آن

با هدف جلوگیری از سفته‌بازی، اگر اوراقی خریدید که قصد فروش آن را دارید تا دو ماه پس از آن مجاز به این کار نیستید. البته اگر فقط چهار ماه به پایان مدت اعتبار اوراق تسه باقی مانده باشد، چنین محدودیتی وجود ندارد و بلافاصله پس از خرید، می‌توانید آن‌ها را بفروشید.

کارمزدی که برای خرید این اوراق پرداخت کنید، 49صدم درصد و کارمزد فروش این اوراق 24صدم درصد است. به طور مثال برای خرید تعدادی از این اوراق که قیمت آن فرضا 10 میلیون تومان می‌شود باید 490 هزار تومان کارمزد به کارگزاری پرداخت کنید. پس از تحویل اوراق به بانک مسکن، بقیه مراحل اخذ وام شبیه گرفتن بقیه وام‌های مسکن در بانک مسکن است که جزئیات آن را می‌توانید در صفحه وام مسکن بانک مسکن مشاهده کنید.