رده حساب بانکی سپرده‌های طرح‌دار
10 درصد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
0
تومان
10 درصد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
20,000
تومان
15 درصد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
100,000
تومان
19 درصد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
100,000
تومان
18 درصد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
100,000
تومان
18 درصد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
0
تومان
15 درصد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
1,000,000
تومان
18 درصد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
5,000,000
تومان
18 درصد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
100,000
تومان
18 درصد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
1,000,000
تومان
18 درصد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
100,000
تومان
18 درصد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
5,000
تومان
8 درصد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
100,000
تومان
- درصد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
0
تومان
- درصد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
1,000
تومان
10 درصد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
0
تومان
10 درصد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
200,000
تومان
- درصد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
20,000
تومان
10 درصد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
20,000
تومان
15 درصد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
100,000
تومان
فیلترها

مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم