سپرده بلندمدت یک ساله

آیا اندوخته‌ای دارید که در کوتاه‌مدت برای هزینه کردن آن برنامه‌ای ندارید؟ سپرده بلندمدت یک ساله بانک‌ها می‌توانید برای شما جذاب باشند. شما در ازای سپرده‌گذاری بلندمدت می‌توانید از بانک‌ها سود دریافت کنید.

به ادعای بانک‌ها، آن‌ها با اندوخته شما سرمایه‌گذاری می‌کنند و با پرداخت سود شما را در این سرمایه‌گذاری شریک می‌کنند. سود این سپرده‌ها از طرف بانک‌ها تضمین می‌شود. لذا شما می‌توانید روی برداشت ماهانه سود اندوخته خود حساب کنید. میزان این سودها می‌تواند در بین بانک‌ها متفاوت باشد، مخصوصاً اگر رقم اندوخته شما رقم قابل‌توجهی باشد.

  • در ازای این سپرده‌گذاری برخی بانک‌ها تخفیف‌هایی در خدمات بیمه خود نیز ارائه می‌دهند
  • برخی دیگر با فرمول‌هایی به شما امکان برداشت از حساب در طول مدت سپرده‌گذاری را می‌دهند

برای افتتاح حساب سپرده بلندمدت یک ساله کافی است 18 سال تمام داشته باشید و به همراه‌ کارت ملی و شناسنامه به شعب بانک مراجعه کنید. بقیه اطلاعات در جدول زیر آمده است.

شرکت سود سقف سود حداقل موجودی کارت بانکی دسترسی آنلاین تخفیف بیمه‌ای حداقل موجودی (سقف سود)
سپرده بلند‌مدت بانک آینده 16 ٪ 18 ٪ 0- 0 0 0 1,000,000
سپرده بلندمدت بانک اقتصاد نوین 16 ٪ 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 1 0-
سپرده بلند‌مدت بانک انصار 16 ٪ 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 0-
سپرده بلند‌مدت بانک ایران زمین 15 ٪ 20 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 10,000,000
سپرده بلند‌مدت بانک تجارت 16 ٪ 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 0-
سپرده بلند‌مدت بانک توسعه تعاون 16 ٪ 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 0-
سپرده بلندمدت بانک توسعه صادرات 16 ٪ 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 0-
سپرده بلندمدت بانک حکمت ایرانیان 16 ٪ 18 ٪ 100,000 تومان 0 0 0 0-
سپرده بلندمدت بانک خاورمیانه 16 ٪ 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 0-
سپرده بلندمدت بانک دی 16 ٪ 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 0-
سپرده بلند‌مدت بانک رفاه کارگران 16 ٪ 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 0-
سپرده بلندمدت بانک سامان 16 ٪ 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 0-
سپرده بلندمدت بانک سرمایه 16 ٪ 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 0-
سپرده بلند‌مدت بانک سپه 16 ٪ 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 0-
سپرده بلند‌مدت بانک سینا 16 ٪ 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 0-
سپرده بلندمدت بانک شهر 16 ٪ 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 0-
سپرده بلند‌مدت بانک صادرات 15 ٪ 0- 1,000,000 تومان 0 0 0 0-
سپرده بلند‌مدت بانک صنعت و معدن 16 ٪ 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 0-
سپرده بلندمدت بانک قوامین 15 ٪ 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 20,000,000
سپرده بلندمدت بانک مسکن 16 ٪ 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 0-
سپرده بلند‌مدت بانک ملت 16 ٪ 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 1 0-
سپرده بلند‌مدت بانک ملی 16 ٪ 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 0-
سپرده بلندمدت بانک مهر اقتصاد 16 ٪ 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 0-
سپرده بلندمدت بانک پارسیان 16 ٪ 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 1 0-
سپرده بلند‌مدت بانک پاسارگاد 16 ٪ 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 1 0-
سپرده بلند‌مدت بانک کارآفرین 16 ٪ 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 0-
سپرده بلند‌مدت بانک کشاورزی 16 ٪ 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 0-
سپرده بلندمدت بانک گردشگری 16 ٪ 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 0-
سپرده بلند‌مدت موسسه اعتباری توسعه 15 ٪ 0- 0- 0 0 0 0-
سپرده بلند‌مدت موسسه اعتباری ثامن 15 ٪ 0- 0- 0 0 0 0-
سپرده بلند‌مدت موسسه اعتباری ملل (عسکریه) 16 ٪ 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 0-
سپرده بلند‌مدت موسسه اعتباری نور 15 ٪ 18 ٪ 0- 0 0 0 50,000,000
سپرده بلندمدت موسسه اعتباری کاسپین 15 ٪ 0- 100,000 تومان 0 0 0 0-
سپرده بلندمدت موسسه مالی و اعتباری کوثر 15 ٪ 0- 1,000,000 تومان 0 0 0 0-
سپرده بلند‌مدت پست‌بانک 16 ٪ 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 0-