وام با میانگین حساب‌ جاری بانک تجارت

حساب سپرده لازم
کوتاه مدت عادی

در طرح افرای نقره‌ای بر اساس میانگین 6 ماهه حساب کوتاه‌مدت عادی که سود 10 درصدی به آن تعلق می‌گیرد، تسهیلات با نرخ 15% و با دوره بازپرداخت 18 و 24 ماهه پرداخت می‌شود.

سود سپرده
10 ٪
سود
15 ٪
نیاز به سپرده
نوع ضمانت
ضامن رسمی
سقف وام
500 تومان
مسدودی سپرده

در حال حاضر این وام ارائه نمی‌شود