وام با میانگین حساب‌ جاری بانک تجارت

حساب سپرده لازم
کوتاه مدت عادی

در طرح افرای نقره‌ای بر اساس میانگین 6 ماهه حساب کوتاه‌مدت عادی که سود 10 درصدی به آن تعلق می‌گیرد، تسهیلات با نرخ 15% و با دوره بازپرداخت 18 و 24 ماهه پرداخت می‌شود.

سود سپرده
10 ٪
سود
15 ٪
نیاز به سپرده
نوع ضمانت
ضامن رسمی

بر اساس میزان تسهیلات دریافتی، متقاضی باید ضامن‌هایی چون نامه کسر از حقوق، سند ملکی، جواز کسب و … را به بانک ارائه کند

سقف وام
500 تومان

در طرح نقره ای 1 و 2 سقف تسهیلات برای اشخاص حقیقی حداکثر 50 میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی 500 میلیون تومان است

مسدودی سپرده
مدارک لازم

در حال حاضر این وام ارائه نمی‌شود.

در طرح افرای نقره‌ای 1، تا سقف 75% میانگین شش‌ماهه حساب کوتاه‌مدت، تسهیلات با سود 15% به متقاضی پرداخت می‌شود.
در طرح افرای نقره‌ای 2، تا سقف 50% میانگین شش‌ماهه حساب کوتاه‌مدت، تسهیلات با سود 15% به متقاضی پرداخت می‌شود.

 

در حال حاضر این وام ارائه نمی‌شود.

در طرح افرای نقره‌ای 1، تا سقف 75% میانگین شش‌ماهه حساب کوتاه‌مدت، تسهیلات با سود 15% به متقاضی پرداخت می‌شود.
در طرح افرای نقره‌ای 2، تا سقف 50% میانگین شش‌ماهه حساب کوتاه‌مدت، تسهیلات با سود 15% به متقاضی پرداخت می‌شود.