رده وام نقدی طرح تسهیلاتی تصنیف بانک تجارت

طرح تسهیلاتی تصنیف بانک تجارت

شرکت
نام وام
تصنیف
سود
17 %

سود این تسهیلات براساس سپرده لازم و نوع تسهیلات بین ۱۷ تا ۲۳ درصد است

سقف وام
4,000 میلیون تومان

این تسهیلات از ۸۰۰ میلیون تا ۴ میلیارد تومان است

نوع ضمانت
ضامن رسمی
اعتبار شغلی

به همراه پروانه کسب و صنفی

نیاز به سپرده
حساب سپرده لازم
کوتاه مدت عادی

یا جاری

سود سپرده
5 %

در صورتیکه حساب کوتاه مدت باشد

مدت زمان خواب سپرده
2 ماه

حداقل ۲ و حداکثر ۶ ماه

مسدودی سپرده
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده
500

حداقل ۳۵ و حداکثر ۵۰۰ برابر

حداکثر زمان بازپرداخت
24 ماه

دوره بازپرداخت این تسهیلات برحسب سود آن و نوع تسهیلات ۶ یا ۲۴ ماهه است

قسط وام
197,769,057 تومان

برای سود ۱۷ درصد و بازپرداخت ۲۴ ماه

کل سود وام
746,457,354 تومان

برای سود ۱۷ درصد و بازپرداخت ۲۴ ماه

مجموع رقم وام و سود
4,746,557,356 تومان

برای سود ۱۷ درصد و بازپرداخت ۲۴ ماه

سپرده جداگانه
-
هزینه‌های جانبی

۱۰۰ هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبار سنجی

شرایط و مقررات
  • وام گیرنده دارای دستگاه پوز یا متصل به حساب های بانک تجارت باشد
  • به بانک بدهکار یا دارای چک برگشتی نباشد

در طرح تصنیف بانک تجارت می‌توانید برحسب میانگین حساب خود از ۸۰۰ میلیون تومان تا ۴ میلیارد تومان تسهیلات با سود ۱۷ تا ۲۳ درصد دریافت کنید. حساب مورد نظر برای این طرح جاری یا کوتاه مدت است و می‌توان تا ۴۸۰ برابر سپرده خود از این تسهیلات بهره‌مند شوید. جزئیات بیشتر درباره این طرح را در جدول زیر مشاهده کنید:

 

تسهیلات تامین سرمایه در گردش در قالب عقد مرابحه
شرایط سپرده شرایط تسهیلات اقساطی با بازپرداخت ماهانه نرخ سود تسهیلات
نوع سپرده مدت زمان میانگین گیری (ماه) حداکثر مدت بازپرداخت ضریب برابری تسهیلات
جاری ۲ ۱۲ 1.5 ۲۳%
۳ 3.5
۶ 5
کوتاه مدت ۲ 1
۳ 3
۶ 4.5
سقف تسهیلات اعطایی،‌ وثائق و تضامین
سقف تسهیلات وثائق و تضامین
دارای پروانه صنفی فاقد پروانه صنفی دارای پروانه صنفی فاقد پروانه صنفی
 ۲۰ میلیارد ریال ۸ میلیارد ریال تا سقف ۲ میلیارد ریال یک ضامن معتبر/تا سقف۴ میلیارد ریال دو ضامن معتبر/ برای مبالغ بیش از ۴ میلیارد ریال مطابق ضوابط بانک مرکزی تا سقف ۱ میلیارد ریال یک ضامن معتبر/تا سقف۲ میلیارد ریال دو ضامن معتبر/ برای مبالغ بیش از ۲ میلیارد ریال مطابق ضوابط بانک مرکزی

 

تسهیلات کالای سرمایه‌ای در قالب عقد مرابحه
شرایط سپرده شرایط تسهیلات اقساطی با بازپرداخت ماهانه نرخ سود تسهیلات
نوع سپرده مدت میانگین گیری (ماه) حداکثر مدت بازپرداخت ضریب برابری تسهیلات
جاری ۲ ۱۲ ماه 1.5 ۲۳%
۳ 3.5
۶ 5
کوتاه مدت ۲ 1
۳ 3
۶ 4.5
جاری ۲ ۲۴ ماه 0.45
۳ 1.35
۶ 2.7
کوتاه مدت ۲ 0.35
۳ 1
۶ 2
سقف تسهیلات اعطایی،‌ وثائق و تضامین
سقف تسهیلات وثائق و تضامین
دارای پروانه صنفی فاقد پروانه صنفی دارای پروانه صنفی فاقد پروانه صنفی
 ۴۰ میلیارد ریال ۱۶ میلیارد ریال تا سقف ۲ میلیارد ریال یک ضامن معتبر/تا سقف۴ میلیارد ریال دو ضامن معتبر/ برای مبالغ بیش از ۴ میلیارد ریال مطابق ضوابط بانک مرکزی تا سقف ۱ میلیارد ریال یک ضامن معتبر/تا سقف۲ میلیارد ریال دو ضامن معتبر/ برای مبالغ بیش از ۲ میلیارد ریال مطابق ضوابط بانک مرکزی

 

تسهیلات مرابحه براساس میانگین حساب بابت تامین سرمایه در گردش/ کالای سرمایه‌ای با نرخ سود ترجیحی ۱۷٪-۱۹٪
شرایط سپرده شرایط تسهیلات اقساطی با بازپرداخت ماهانه نرخ سود تسهیلات
نوع سپرده مدت میانگین گیری (ماه) حداکثر مدت بازپرداخت ضریب برابری تسهیلات
جاری ۲ ۱۲ ماه 0.24 17%
۳ 0.72
۶ 1.44
کوتاه مدت ۲ 0.2
۳ 0.6
۶ 1.2
جاری ۲ ۱۲ ماه 0.28 18%
۳ 0.84
۶ 1.68
کوتاه مدت ۲ 0.24
۳ 0.72
۶ 1.44
جاری ۲ ۱۲ ماه 0.35 19%
۳ 1
۶ 2
کوتاه مدت ۲ 0.28
۳ 0.84
۶ 1.68

 

سقف تسهیلات اعطایی،‌ وثائق و تضامین
سقف تسهیلات وثائق و تضامین
دارای پروانه صنفی فاقد پروانه صنفی دارای پروانه صنفی فاقد پروانه صنفی
 ۲۰ میلیارد ریال ۸ میلیارد ریال تا سقف ۲ میلیارد ریال یک ضامن معتبر/تا سقف۴ میلیارد ریال دو ضامن معتبر/ برای مبالغ بیش از ۴ میلیارد ریال مطابق ضوابط بانک مرکزی تا سقف ۱ میلیارد ریالی ک ضامن معتبر/تا سقف۲ میلیارد ریال دو ضامن معتبر/ برای مبالغ بیش از ۲ میلیارد ریال مطابق ضوابط بانک مرکزی

 

تسهیلات مشارکت مدنی بازرگانی
شرایط سپرده شرایط تسویه تسهیلات یکجا نرخ تسهیلات
نوع سپرده مدت میانگین گیری (ماه) حداکثر مدت بازپرداخت ضریب برابری تسهیلات
جاری ۳ ۶ ماه 2.4 ۲۳%
۶ 4.8
کوتاه مدت ۳ 1.8
۶ 3.6

 

سقف تسهیلات اعطایی،‌ وثائق و تضامین
سقف تسهیلات وثائق و تضامین
دارای پروانه صنفی فاقد پروانه صنفی دارای پروانه صنفی فاقد پروانه صنفی
 ۲۰ میلیارد ریال ۸ میلیارد ریال تا سقف ۲ میلیارد ریال یک ضامن معتبر/تا سقف۴ میلیارد ریال دو ضامن معتبر/ برای مبالغ بیش از ۴ میلیارد ریال مطابق ضوابط بانک مرکزی تا سقف ۱ میلیارد ریالی ک ضامن معتبر/تا سقف۲ میلیارد ریال دو ضامن معتبر/ برای مبالغ بیش از ۲ میلیارد ریال مطابق ضوابط بانک مرکزی

 

تسهیلات اعتبار در حساب جاری در قالب خرید دین
شرایط سپرده شرایط تسویه تسهیلات یکجا نرخ سود تسهیلات
نوع سپرده مدت میانگین گیری (ماه) حداکثر مدت بازپرداخت ضریب برابری تسهیلات
جاری ۲ ۶ ماه 0.8 ۲۳%
۳ 2.4
۶ 4.8
کوتاه مدت ۲ 0.6
۳ 1.8
۶ 3.6
جاری ۲ ۱۲ ماه 0.4
۳ 1.2
۶ 2.4
کوتاه مدت ۲ 0.33
۳ 1
۶ 2
سقف تسهیلات اعطایی، وثائق و تضامین
سقف تسهیلات اعطایی وثائق و تضامین
دارای پروانه صنفی فاقد پروانه صنفی دارای پروانه صنفی فاقد پروانه صنفی
سقف ۳۰ میلیارد ریال سقف ۱۲ میلیارد ریال مطابق بخشنامه های بانک مرکزی

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم