طرح پویا بانک تجارت

در این طرح می‌توانید با ایجاد میانگین حساب تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنید. جزئیات بیشتر را اینجا می‌خوانید.

مدت زمان خواب سپرده
1 ماه

حداقل مدت زمان خواب سپرده یک ماه و حداکثر ۶ ماه است

هزینه‌های جانبی

۹۵۰ هزار تومان شامل تشکیل پرونده و کارشناسی ملک

حساب سپرده لازم
کوتاه مدت عادی
سود
18 ٪
نیاز به سپرده

بین ۳ تا ۲۷ درصد از مبلغ وام نزد بانک مسدود می‌شود که این درصد مسدودی برحسب ضریب تسهیلات متغیر است

حداکثر زمان بازپرداخت
36 ماه

دوره بازپرداخت این وام ۱۲، ۲۴ و ۳۶ ماهه به انتخاب مشتری است

نوع ضمانت
سند ملک
سقف وام
200,000,000 تومان
نام وام
پویا
مسدودی سپرده
شرایط و مقررات
  • وام‌گیرنده به بانک بدهکار یا دارای چک برگشتی نباشد
  • برای دریافت این وام ایجاد میانگین حساب الزامی است
قسط وام
7,230,479 تومان

این قسط برای حداکثر دوره بازپرداخت ۳۶ ماه است

هزینه فرصت مسدودی
43,909,043 تومان

این درصد برای بیشترین مقدار مسدودی ۲۷ درصد است

کل سود وام
60,297,248 تومان
مجموع رقم وام و سود
257,400,000 تومان

طرح پویا بانک تجارت براساس میانگین حساب جاری

مدت میانگین‌گیری مدت بازپرداخت ضریب تسهیلات درصد توثیق بدون نرخ سود درصد توثیق با نرخ سود ۱۰ درصد
۱ ماهه ۱۲ ماه 50 درصد ۰ درصد ۰ درصد
۱۰۰ درصد 4 درصد ۱۰ درصد
۴۰۰ درصد ۸ درصد ۱۹ درصد
۲۴ ماه 50 درصد 5 درصد 12 درصد
100 درصد 8 درصد 18 درصد
۴۰۰ درصد ۱۰ درصد ۲۳ درصد
۳۶ ماه ۵۰ درصد ۸ درصد ۱۸ درصد
۱۰۰ درصد ۱۰ درصد ۲۲ درصد
۴۰۰ درصد ۱۲ درصد ۲۶ درصد
۳ ماهه ۱۲ ماه ۸۵ درصد ۰ درصد ۰ درصد
۱۰۰ درصد ۰ درصد ۰ درصد
۴۰۰ درصد ۹ درصد ۱۹ درصد
۲۴ ماه ۸۵ درصد ۱ درصد ۳ درصد
۱۰۰ درصد ۳ درصد ۶ درصد
۴۰۰ درصد ۹ درصد ۱۹ درصد
۳۶ ماه ۵۰ درصد ۱ درصد ۳ درصد
۱۰۰ درصد ۷ درصد ۱۴ درصد
۴۰۰ درصد ۱۱ درصد ۲۴ درصد
۶ ماهه ۱۲ ماه ۲۰۰ درصد ۰ درصد ۰ درصد
۱۰۰ درصد ۲ درصد ۴ درصد
۲۴ ماه ۱۰۰ درصد ۰ درصد ۰ درصد
۲۰۰ درصد ۳ درصد ۶ درصد
۴۰۰ درصد ۷ درصد ۱۵ درصد
۳۶ ماه ۱۰۰ درصد ۱ درصد ۳ درصد
۲۰۰ درصد ۷ درصد ۱۴ درصد
۴۰۰ درصد ۹ درصد ۲۰ درصد

 

طرح پویا بانک تجارت بر اساس میانگین حساب کوتاه‌مدت

مدت میانگین‌گیری مدت بازپرداخت ضریب تسهیلات درصد توثیق بدون نرخ سود درصد توثیق با نرخ سود ۱۰ درصد
۱ ماهه ۱۲ ماه 50 درصد ۷ درصد ۱۷ درصد
۱۰۰ درصد ۹ درصد ۱۹ درصد
۴۰۰ درصد ۱۰ درصد ۲۱ درصد
۲۴ ماه 50 درصد ۹ درصد ۲۱ درصد
100 درصد ۱۰ درصد ۲۲ درصد
۴۰۰ درصد ۱۱ درصد ۲۴ درصد
۳۶ ماه ۵۰ درصد ۱۱ درصد ۲۵ درصد
۱۰۰ درصد ۱۲ درصد ۲۶ درصد
۴۰۰ درصد ۱۳ درصد ۲۷ درصد
۳ ماهه ۱۲ ماه 50درصد ۳ درصد ۷ درصد
۱۰۰ درصد ۶ درصد ۱۴ درصد
۴۰۰ درصد ۹ درصد ۲۰ درصد
۲۴ ماه 50 درصد ۷ درصد ۱۶ درصد
۱۰۰ درصد ۹ درصد ۲۰ درصد
۴۰۰ درصد ۱۰ درصد ۲۳ درصد
۳۶ ماه ۵۰ درصد ۱۰ درصد ۲۳ درصد
۱۰۰ درصد ۱۱ درصد ۲۴ درصد
۴۰۰ درصد ۱۲ درصد ۲۶ درصد
۶ ماهه ۱۲ ماه ۱۰۰ درصد ۳ درصد ۷ درصد
۴۰۰ درصد ۸ درصد ۱۸ درصد
۲۴ ماه ۵۰ درصد ۴ درصد ۹ درصد
۱۰۰ درصد ۷ درصد ۱۶ درصد
۴۰۰ درصد ۱۰ درصد ۲۲ درصد
۳۶ ماه ۵۰ درصد ۸ درصد ۱۷ درصد
۱۰۰ درصد ۷ درصد ۱۴ درصد
۴۰۰ درصد ۱۱ درصد ۲۵ درصد

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم