حذف 4 صفر از پول ملی تصویب شد

درحالی‌که از ماه‌ها پیش بحث حذف 4 صفر از پول ملی مطرح‌شده بود، در جلسه امروز هیئت دولت حذف 4 صفر به تصویب رسید و قطعی شد.

علی ربیعی سخنگوی دولت در خصوص تصویب کلیات لایحه حذف چهار صفر از پول ملی گفت: در جلسه امروز هیئت دولت کلیات لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در دولت تصویب شد و سعی می‌کنیم لایحه را با دوفوریتی به مجلس ارسال کنیم.

رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در اولین اظهارنظر خود در خصوص مصوبه جدید هیئت دولت در خصوص پول ملی گفت: بر اساس مصوبه امروز هیئت دولت چهار صفر از پول ملی کشور حذف شد.

عبدالناصر همتی افزود: در نظر داریم 4 صفر را از پول حذف کنیم، که باید هرچه زودتر این تصمیم گرفته و انجام شود، حذف 4 صفر به این معنا است که به‌جای 10 هزار تومان گفته شود 10 تومان.
(این خبر تکمیل می‌شود)