وام بانک قرض‌الحسنه رسالت

رمز پویا Card-Bank-Banner

راهنمای جامع فعال‌سازی رمز دوم یکبار مصرف +جدول زمان‌بندی حذف رمز دوم ایستا

حساب سپرده سرمایه‌گذاری ارزی

صندوق‌های سرمایه‌گذاری

شرکت سود بازه واریز سود نوع پرداخت سود نوع بازگشت اصل سپرده
حساب سپرده سرمایه‌گذاری ارزی سپرده دلاری بانک اقتصاد نوین 0- ماهیانه ارزی ارز
حساب سپرده سرمایه‌گذاری ارزی سپرده یورویی بانک اقتصاد نوین 0- ماهیانه ارزی ارز
حساب سپرده سرمایه‌گذاری ارزی سپرده دلاری بانک توسعه صادرات 4 ٪ ماهیانه ارزی ارز
حساب سپرده سرمایه‌گذاری ارزی سپرده درهم بانک توسعه صادرات 2 ٪ ماهیانه ریالی ارز
حساب سپرده سرمایه‌گذاری ارزی سپرده یورویی بانک توسعه صادرات 3 ٪ ماهیانه ریالی ارز
حساب سپرده سرمایه‌گذاری ارزی سپرده یورویی بانک حکمت ایرانیان 4 ٪ ماهیانه ارزی ارز
حساب سپرده سرمایه‌گذاری ارزی سپرده دلاری بانک حکمت ایرانیان 4 ٪ ماهیانه ارزی ارز
حساب سپرده سرمایه‌گذاری ارزی سپرده دلاری بانک خاورمیانه 3 ٪ ماهیانه ارزی ارز
حساب سپرده سرمایه‌گذاری ارزی سپرده درهم بانک خاورمیانه 4 ٪ ماهیانه ارزی ارز
حساب سپرده سرمایه‌گذاری ارزی سپرده یورویی بانک خاورمیانه 3.5 ٪ ماهیانه ارزی ارز
حساب سپرده سرمایه‌گذاری ارزی سپرده پوندی بانک دی 1.75 ٪ ماهیانه ارزی ارز
حساب سپرده سرمایه‌گذاری ارزی سپرده دلاری بانک دی 4.80 ٪ ماهیانه ارزی ارز
حساب سپرده سرمایه‌گذاری ارزی سپرده یورویی بانک دی 4.30 ٪ ماهیانه ارزی ارز
حساب سپرده سرمایه‌گذاری ارزی سپرده درهم بانک دی 5 ٪ ماهیانه ارزی ارز
حساب سپرده سرمایه‌گذاری ارزی سپرده یورویی بانک سامان 3 ٪ ماهیانه ارزی ارز
مشاهده بیشتر

تازه‌ترین مطالب

1 از 26
نماد قیمت ریال تغییر %
تسه 98081 459,394 2
تسه 98071 446,128 1.99
تسه 98061 445,983 1.99
تسه 98051 452,610 2
تسه 98041 456,320 2
تسه 98031 450,784 1.88