بیشترین سود بانکی Banner-Sood
چرا مبلغ سهام عدالت با هم فرق دارد؟ ارزش کنونی آن چقدر است؟
شماره شبا با شماره کارت BannerMyRade
شماره شبا بگیرید با شماره‌حساب و شماره‌کارت
بیشترین سود بانکی Banner-Sood
سود سپرده‌های بانکی در سال ۹۹ چقدر است؟
رمز پویا Card-Bank-Banner
دریافتی کارگر مجرد: حدود ۲ میلیون و ۶۰۵ هزار تومان
همه اطلاعات و جزئیات درباره صندوق‌های سرمایه‌گذاری
شرکت آخرین سود پرداختی پیش بینی سود بازدهی 12ماه قبل ظرفیت بازه پرداخت سود
صندوق سرمایه‌گذاری‌ گسترش فردای ایرانیان بانک آینده 23 ٪ 0- 43.03 ٪ 0 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ یکم ایرانیان بانک اقتصاد نوین 50.06 ٪ 15 ٪ 23.56 ٪ 1 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ آتیه نوین بانک اقتصاد نوین 33.02 ٪ 16 ٪ 21.65 ٪ 1 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ ارمغان ایرانیان بانک اقتصاد نوین 116.33 ٪ 0- 0- 1
صندوق سرمایه‌گذاری‌ امین انصار بانک انصار 20 ٪ 18 ٪ 19.69 ٪ 1 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ امید انصار بانک انصار 20 ٪ 18 ٪ 19.26 ٪ 1 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ بانک ایران زمین 20 ٪ 16 ٪ 20.56 ٪ 1 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ درآمد ثابت کاردان بانک تجارت 20 ٪ 19.99 ٪ 20.2 ٪ 0 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ تعاون صبا بانک توسعه تعاون 49 ٪ 15 ٪ 26.05 ٪ 1 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ آرمانی بانک توسعه صادرات 19.13 ٪ 15 ٪ 20.58 ٪ 1 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ پرسپولیس بانک حکمت ایرانیان 10 ٪ 17 ٪ 2.14 ٪ 1 سه ماهه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ افق- درآمد ثابت بانک خاورمیانه 136 ٪ 15 ٪ 33.6 ٪ 0 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ ارزش آفرینان دی بانک دی 30 ٪ 17 ٪ 26.01 ٪ 1 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ نگین رفاه بانک رفاه کارگران 20 ٪ 15 ٪ 36.04 ٪ 1 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ نگین سامان بانک سامان 20 ٪ 17.1 ٪ 27.05 ٪ 0 ماهانه
مشاهده بیشتر

تازه‌ترین نوشته‌ها

نماد قیمت ریال تغییر %
تسه 98081 459,394 2
تسه 98071 446,128 1.99
تسه 98061 445,983 1.99
تسه 98051 452,610 2
تسه 98041 456,320 2
تسه 98031 450,784 1.88