قانون جدید چک Check-Ban
از جزئیات و نحوه اجرای قانون جدید چک خبر دارید؟
بیشترین سود بانکی Banner-Sood
سود سپرده‌های بانکی در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟
ایردراپ واقعی و جعلی Airdrop-Ban
همه چیز در مورد انواع ایردراپ (Airdrop) را اینجا بخوانید
وام ودیعه مسکن مستاجران Vadie-Maskan-1
شرایط، مدارک، مبلغ و قسط‌های وام کمک‌ودیعه مسکن
نوسان گیری در بورس چیست Navasan
در روزهای پر افت‌وخیز بورس چه روشی به کار می‌آید؟
شماره شبا با شماره کارت BannerMyRade
شماره شبا بگیرید با شماره‌حساب و شماره‌کارت
کیان دیجیتال
شرکت سود نیاز به سپرده حداکثر زمان بازپرداخت نوع ضمانت سقف وام قسط وام هزینه فرصت مسدودی کل سود وام مجموع رقم وام و سود
طرح ۸۲ بانک مسکن 18 ٪ 1 60 ماه سند ملک
100,000,000 تومان 2,539,343 تومان 0- 52,360,565 تومان 147,170,000 تومان
وام خرید مسکن بانک سامان 18 ٪ 1 60 ماه سند ملک
750,000,000 تومان 19,045,071 تومان 91,477,173 تومان 415,204,234 تومان 1,117,330,000 تومان
وام مسکن بانک ملی 17 ٪ 1 120 ماه سند ملک
60,000,000 تومان 1,042,786 تومان 0- 65,134,309 تومان 112,625,000 تومان
وام مسکن جوانان بانک مسکن 9 ٪ 1 240 ماه سند ملک
400,000,000 تومان 3,598,904 تومان 0- 463,736,918 تومان 764,420,000 تومان
وام مسکن یکم بانک مسکن 8 ٪ 1 144 ماه سند ملک
160,000,000 تومان 865,962 تومان 0- 44,698,538 تومان 120,386,667 تومان
نماد قیمت ریال تغییر %
تسه 98081 459,394 2
تسه 98071 446,128 1.99
تسه 98061 445,983 1.99
تسه 98051 452,610 2
تسه 98041 456,320 2
تسه 98031 450,784 1.88