خرید کارت بانک گردشگری _Baner_site_850x385_kharidcard
کارت خرید اعتباری بانک گردشگری
رمز پویا Card-Bank-Banner

راهنمای جامع فعال‌سازی رمز دوم یکبار مصرف

صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حساب سپرده سرمایه‌گذاری ارزی

شرکت آخرین سود پرداختی پیش بینی سود بازدهی 12ماه قبل ظرفیت بازه پرداخت سود
صندوق سرمایه‌گذاری‌ گسترش فردای ایرانیان بانک آینده 23 ٪ 0- 28.39 ٪ 0 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ یکم ایرانیان بانک اقتصاد نوین 21.08 ٪ 15 ٪ 20.51 ٪ 1 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ آتیه نوین بانک اقتصاد نوین 21.05 ٪ 16 ٪ 20.53 ٪ 1 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ ارمغان ایرانیان بانک اقتصاد نوین 37.11 ٪ 0- 0- 1
صندوق سرمایه‌گذاری‌ امین انصار بانک انصار 20 ٪ 18 ٪ 20 ٪ 1 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ امید انصار بانک انصار 20 ٪ 18 ٪ 18.79 ٪ 1 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ بانک ایران زمین 20 ٪ 16 ٪ 20.73 ٪ 1 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ درآمد ثابت کاردان بانک تجارت 22 ٪ 19.99 ٪ 20.19 ٪ 0 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ تعاون صبا بانک توسعه تعاون 34.5 ٪ 15 ٪ 20.88 ٪ 1 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ آرمانی بانک توسعه صادرات 17.64 ٪ 15 ٪ 20.23 ٪ 1 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ پرسپولیس بانک حکمت ایرانیان 10 ٪ 17 ٪ 2.14 ٪ 1 سه ماهه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ افق- درآمد ثابت بانک خاورمیانه 30.2 ٪ 15 ٪ 23.28 ٪ 1 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ ارزش آفرینان دی بانک دی 21.18 ٪ 17 ٪ 22.99 ٪ 1 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ نگین رفاه بانک رفاه کارگران 19.72 ٪ 15 ٪ 25.71 ٪ 1 ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری‌ امین سامان بانک سامان 20 ٪ 16 ٪ 19.88 ٪ 1 ماهانه
مشاهده بیشتر

تازه‌ترین مطالب

1 از 24
نماد قیمت ریال تغییر %
تسه 98081 459,394 2
تسه 98071 446,128 1.99
تسه 98061 445,983 1.99
تسه 98051 452,610 2
تسه 98041 456,320 2
تسه 98031 450,784 1.88