وام مسکن جوانان Vam-Maskane-Javanan
زمان بازپرداخت و اقساط تسهیلات مسکن جوانان چگونه است؟
سبدگردان آسمان Aseman 2
با آی بی شاپ هوشمند سرمایه‌گذاری کنید
آموزش بورس به زبان ساده Banner-Boors-baz
اینجا عبارت‌ها و اصطلاح‌های بورسی را توضیح می‌دهیم
سبدگردان آسمان Aseman 2
سرمایه‌گذاری در بورس با سبدگردان آسمان
عرضه اولیه Arze-Avaliye-ban
اعلام عرضه‌های اولیه بورس و نکته‌هایی که باید بدانید
شماره شبا با شماره کارت BannerMyRade
شماره شبا بگیرید با شماره‌حساب و شماره‌کارت
شرکت سود نیاز به سپرده حداکثر زمان بازپرداخت نوع ضمانت سقف وام قسط وام هزینه فرصت مسدودی کل سود وام مجموع رقم وام و سود
وام نقدی وام با میانگین حساب بانک آینده 18 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
200,000,000 تومان 7,230,479 تومان 0- 60,297,248 تومان 257,416,000 تومان
وام نقدی رویش بانک آینده 18 ٪ 1 35 ماه مسدودی سپرده
0- 0- 0- 0- 0-
وام نقدی نیکان بانک آینده 4 ٪ 1 0- ضامن رسمی
20 تومان 0- 0- 0- 0-
وام نقدی کاریز جدید بانک آینده 5 ٪ 1 24 ماه مسدودی سپرده
0- 0- 0- 0- 0-
وام نقدی طرح کارا بانک آینده 6 ٪ 1 60 ماه ضامن رسمی
سند ملک
500,000,000 تومان 9,666,401 تومان 0- 79,984,046 تومان 579,666,000 تومان
وام نقدی کوشان بانک اقتصاد نوین 4 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
1,000,000,000 تومان 29,523,985 تومان 0- 62,863,460 تومان 1,061,786,667 تومان
وام نقدی ارزینو بانک اقتصاد نوین 4 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
200,000,000 تومان 7,230,479 تومان 0- 60,297,248 تومان 255,620,000 تومان
وام نقدی طرح صبا بانک اقتصاد نوین 4 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
ضامن رسمی
500,000,000 تومان 14,761,993 تومان 0- 31,431,730 تومان 530,953,333 تومان
وام نقدی عقیق بانک انصار 8 ٪ 1 100 ماه ضامن رسمی
سند ملک
1,000,000,000 تومان 13,733,083 تومان 0- 373,308,299 تومان 1,342,576,667 تومان
وام نقدی طرح رضوان بانک انصار 2 ٪ 1 60 ماه ضامن رسمی
20,000,000 تومان 350,555 تومان 0- 1,033,312 تومان 21,126,667 تومان
وام نقدی وام با سپرده بانک انصار 12 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
1,000,000,000 تومان 33,214,310 تومان 0- 195,715,153 تومان 1,185,110,000 تومان
وام نقدی میانگین حساب بانک انصار 18 ٪ 1 24 ماه ضامن رسمی
10 تومان 0- 0- 0- 0-
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک ایران زمین 14 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
1,000,000,000 تومان 34,177,630 تومان 182,954,347 تومان 230,394,671 تومان 1,215,939,333 تومان
وام نقدی میانگین حساب بانک ایران زمین 22 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
0- 0- 0- 0- 0-
وام نقدی طرح یکتا بانک ایران زمین 4 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 تومان 7,238,412 تومان 0- 668,885 تومان 50,772,667 تومان
مشاهده بیشتر
نماد قیمت ریال تغییر %
تسه 98081 459,394 2
تسه 98071 446,128 1.99
تسه 98061 445,983 1.99
تسه 98051 452,610 2
تسه 98041 456,320 2
تسه 98031 450,784 1.88