سهام عدالت Banner-Sood
همه خبرها و نکته‌ها درباره تسهیلات سهامداران عدالت
قانون جدید چک Check-Ban
از جزئیات و نحوه اجرای قانون جدید چک خبر دارید؟
حداقل حقوق و دستمزد Card-Bank-Banner
دریافتی کارگر مجرد: حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
بیشترین سود بانکی Banner-Sood
سود سپرده‌های بانکی در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟
شماره شبا با شماره کارت BannerMyRade
شماره شبا بگیرید با شماره‌حساب و شماره‌کارت
کیان دیجیتال
شرکت سود سقف سود حداقل موجودی کارت بانکی دسترسی آنلاین تخفیف بیمه‌ای حداقل موجودی (سقف سود)
سپرده بلندمدت بانک اقتصاد نوین 16 ٪ 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 1 1,000,000
سپرده بلندمدت بانک توسعه صادرات 16 ٪ 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 1,000,000
سپرده بلندمدت بانک حکمت ایرانیان 16 ٪ 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 1,000,000
سپرده بلندمدت بانک خاورمیانه 16 ٪ 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 1,000,000
سپرده بلندمدت بانک دی 16 ٪ 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 1,000,000
سپرده بلندمدت بانک سامان 16 ٪ 19 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 3,500,000,000
سپرده بلندمدت بانک سرمایه 16 ٪ 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 1,000,000
سپرده بلندمدت بانک شهر 16 ٪ 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 1,000,000
سپرده بلندمدت بانک قوامین 16 ٪ 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 1,000,000
سپرده بلندمدت بانک مسکن 16 ٪ 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 1,000,000
سپرده بلندمدت بانک مهر اقتصاد 16 ٪ 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 1,000,000
سپرده بلندمدت بانک پارسیان 16 ٪ 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 1 1,000,000
سپرده بلندمدت بانک گردشگری 16 ٪ 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 20,000,000
سپرده بلندمدت موسسه اعتباری کاسپین 15 ٪ 0- 100,000 تومان 0 0 0 0-
سپرده بلندمدت موسسه مالی و اعتباری کوثر 16 ٪ 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 1,000,000
مشاهده بیشتر
نماد قیمت ریال تغییر %
تسه 98081 459,394 2
تسه 98071 446,128 1.99
تسه 98061 445,983 1.99
تسه 98051 452,610 2
تسه 98041 456,320 2
تسه 98031 450,784 1.88