اصلاحیات جدید قانون صدور چک/ شرایط مسدود کردن حساب‌های بانکی صاحب چک برگشتی

در ادامه اجرایی کردن سیستم یکپارچه چکاوک، چک‌های صیادی و اصلاح قوانین چک، اصلاحات جدیدی از سوی نمایندگان مجلس در قوانین مربوط به صدور چک صورت گرفت.

مسدود کردن حساب‌های بانکی به میزان کسری مبلغ چک

ازجمله این اصلاحات که در ماده چهار طرح اصلاح قانون چک صورت گرفت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف شدند که تا زمان رفع سوء اثر از چک، وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری قرار دارد را به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی مسدود کنند.

تسویه چک فقط در سامانه چکاوک

یکی دیگر از اصلاحات قانون چک به ماده 8 این طرح مربوط می‌شد که بر اساس آن، چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) و طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و درصورتی‌که مالکیت آن‌ها در سامانه صیاد ثبت‌نشده باشد مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلف‌اند از پرداخت وجه آن‌ها خودداری کنند.

ممنوعیت صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل

بر اساس دیگر اصلاح صورت گرفته در قانون چک، برای چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر می‌شوند امکان صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل وجود ندارد و ممنوع است. در این موارد مسیر قانونی و مجاز ثبت انتقال چک در سامانه صیاد خواهد بود که جایگزین پشت‌نویسی چک می‌شود. چک‌هایی که تاریخ صدور آن‌ها قبل از زمان مذکور باشد نیز تابع قانون زمان صدور خواهند بود.

درخواست حق‌الوکاله وکیل

با اصلاح ماده 9 این طرح از سوی نمایندگان مجلس، دارنده چک در صورت عدم موجودی کافی در حساب فرد صاحب چک می‌تواند از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی اقدام کند. برای اجرایی شدن این درخواست، ارائه گواهینامه عدم پرداخت چک الزامی است.