رده بررسی در طرح چرتکه بانک تجارت، تسهیلات 4 درصدی برای دارندگان درگاه الکترونیک و کارتخوان

در طرح چرتکه بانک تجارت، تسهیلات 4 درصدی برای دارندگان درگاه الکترونیک و کارتخوان

بررسی
نویسنده: رده
7 شهریور 1397

"این طرح منقضی شد"
طرح تسهیلاتی چرتکه بانک تجارت چیست؟

دارندگان درگاه پرداخت اینترنتی یا پایانه فروشگاهی (pos) بانک تجارت، می‌توانند با توجه به میانگین حساب متصل به دستگاه کارت‌خوان یا درگاه اینترنتی و تعداد و مبلغ تراکنش‌های خود در بازه زمانی مشخص، از تسهیلات کم‌بهره بانک تجارت برخوردار شوند. طبق اعلام بانک تجارت کلیه مشتریان حقیقی و حقوقی با افتتاح حساب‌جاری یا کوتاه‌مدت و اتصال آن به پایانه‌های فروش بانک تجارت، می‌توانند از تسهیلات طرح چرتکه استفاده کنند.

تسهیلات مرابحه و مشارکت مدنی

 تسهیلات طرح چرتکه بانک تجارت در قالب عقود مرابحه و مشارکت مدنی (دفعتاً پرداخت) به دارندگان حساب‌جاری یا کوتاه‌مدت متصل به دستگاه کارت‌خوان یا درگاه پرداخت الکترونیکی پرداخت می‌شود که بر اساس نوع فعالیت مشتری تعیین می‌شود. در تسهیلات مرابحه، مشتری اقساط تسهیلات (اصل و سود وام) را به‌صورت ماهیانه پرداخت می‌کند اما در تسهیلات مشارکت مدنی، مشتری بر اساس توافقی که با بانک انجام می‌دهد اصل و سود پول را در مقاطع مختلف و به‌صورت یکجا پرداخت می‌کند.

چطور در طرح چرتکه بانک تجارت وام بگیریم؟

در این طرح مشتریانی که از درگاه اینترنتی بانک تجارت استفاده می‌کنند یا دارندگان پایانه‌های فروشگاهی بانک تجارت، بر اساس میانگین 1 ماهه، 3 ماهه و 6 ماهه حساب‌جاری، جاری بدون دسته‌چک و کوتاه‌مدت متصل به دستگاه پایانه فروش یا درگاه پرداخت الکترونیک، تسهیلات دریافت می‌کنند. شرایط ورود به طرح بر مبنای تعداد و مبلغ تراکنش در ماه تعیین می‌شود و بعد از فراهم شدن شرایط تعیین‌شده از سوی بانک، تسهیلات مشتری پرداخت می‌شود.

شرایط ورود به طرح و میزان بهره‌مندی از تسهیلات طرح چرتکه 

 گروه  گروه‌بندی عملکرد بر اساس تعداد و مبلغ تراکنش  حساب‌جاری  حساب کوتاه‌مدت
 تعداد تراکنش
در ماه
 مبلغ تراکنش
در ماه (ریال)
 حداکثر ضریب تسهیلات در عقد مرابحه حداکثر ضریب تسهیلات در عقد مشارکت  حداکثر ضریب تسهیلات در عقد مرابحه   حداکثر ضریب تسهیلات در عقد مشارکت
 1  30  20،000،000  2 برابر   4 برابر   1 برابر   2 برابر
 2  45  50،000،000   4 برابر   8 برابر   1/5 برابر   3 برابر
 3  60  100،000،000   6 برابر   12 برابر   2 برابر   4 برابر
 4  بیشتر از 60  بیشتر از 100،000،000   9 برابر   18 برابر   3 برابر   6 برابر
 

مبلغ، نرخ سود و اقساط تسهیلات چرتکه

در طرح چرتکه بانک تجارت، سقف تسهیلات بر اساس میانگین موجودی حساب حداکثر تا سقف 400 میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و یک میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی تعیین‌شده است. نرخ سود تسهیلات این طرح نیز با توجه به نوع حساب متصل، مدت‌زمان معدل‌گیری و تعداد اقساط بین 4 تا 18 درصد متغیر خواهد بود. حداکثر مدت‌زمان بازپرداخت تسهیلات طرح چرتکه نیز 12 ماه تعیین‌شده است.
 

تسهیلات چرتکه با حساب متصل جاری

در این طرح اگرچه سودی به‌حساب مشتریان تعلق نمی‌گیرد اما مشتری می‌تواند تا 18 برابر میانگین گردش حساب خود تسهیلات دریافت کند. نرخ سود در این طرح بین 4 تا 18 درصد متغیر است و حداکثر تعداد اقساط 12 ماهه خواهد بود.

تسهیلات مرابحه بر مبنای میانگین 6 ماهه حساب‌جاری

ضریب تسهیلات
نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی
1 ماهه
3 ماهه
6 ماهه
12 ماهه
1 برابر میانگین
4%
4%
11%
16%
2 برابر میانگین
4%
13%
17%
3 برابر میانگین
10%
16%
18%
4 برابر میانگین
13%
17%
5 برابر میانگین
15%
18%
6 برابر میانگین
16%
7 برابر میانگین
17%
8 برابر میانگین
17.4%
9 برابر میانگین
18%
 

تسهیلات مرابحه بر مبنای میانگین 3 ماهه حساب‌جاری

ضریب تسهیلات
نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی
1 ماهه
3 ماهه
6 ماهه
12 ماهه
1 برابر میانگین
4%
13%
17%
2 برابر میانگین
13%
17%
3 برابر میانگین
16%
4 برابر میانگین
17%

تسهیلات مرابحه بر مبنای میانگین 1 ماهه حساب‌جاری

ضریب تسهیلات
نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی
1 ماهه
3 ماهه
6 ماهه
12 ماهه
1 برابر میانگین
16%
 
 

تسهیلات مشارکت مدنی بر مبنای میانگین 6 ماهه حساب‌جاری

ضریب تسهیلات
نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی
1 تا 15 روزه
16 تا 30 روزه
31 تا 60 روزه
61 تا 90 روزه
1 برابر میانگین
4%
4%
4%
10%
2 برابر میانگین
4%
4%
13%
16%
3 برابر میانگین
4%
10%
16%
18%
4 برابر میانگین
4%
13%
17.5%
5 برابر میانگین
7.5%
15%
6 برابر میانگین
10%
16%
7 برابر میانگین
12%
17%
8 برابر میانگین
13%
17.5%
9 برابر میانگین
14%
18%
10 برابر میانگین
14.5%
11 برابر میانگین
15.5%
12 برابر میانگین
16%
13 برابر میانگین
16.4%
14 برابر میانگین
16.8%
15 برابر میانگین
17.1%
16 برابر میانگین
17.5%
17 برابر میانگین
17.7%
18 برابر میانگین
18%
 
 

تسهیلات مشارکت مدنی بر مبنای میانگین 3 ماهه حساب‌جاری

ضریب تسهیلات
نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی
1 ماهه
3 ماهه
6 ماهه
12 ماهه
1 برابر میانگین
4%
13%
17%
2 برابر میانگین
13%
17%
3 برابر میانگین
16%
4 برابر میانگین
17%

 

تسهیلات مشارکت مدنی بر مبنای میانگین 1 ماهه حساب‌جاری

ضریب تسهیلات

نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی

1 ماهه

3 ماهه

6 ماهه

12 ماهه

1 برابر میانگین

16%

 

تسهیلات چرتکه با حساب متصل کوتاه‌مدت

در این طرح سود 10 درصدی به‌حساب سپرده مشتری تعلق می‌گیرد و مشتری می‌تواند تا 6 برابر میانگین گردش حساب خود تسهیلات دریافت کند. نرخ سود در این طرح بین 4 تا 18 درصد متغیر است و حداکثر تعداد اقساط 12 ماهه خواهد بود.
 

تسهیلات مرابحه بر مبنای میانگین 6 ماهه حساب کوتاه‌مدت عادی

ضریب تسهیلات
نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی
1 ماهه
3 ماهه
6 ماهه
12 ماهه
1 برابر میانگین
9%
16%
18%
2 برابر میانگین
16%
3 برابر میانگین
18%
 

تسهیلات مرابحه بر مبنای میانگین 3 ماهه حساب کوتاه‌مدت عادی

ضریب تسهیلات
نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی
1 ماهه
3 ماهه
6 ماهه
12 ماهه
1 برابر میانگین
16%

 

  تسهیلات مشارکت مدنی بر مبنای میانگین 6 ماهه حساب کوتاه‌مدت عادی

ضریب تسهیلات
نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی
1 تا 15 روزه
16 تا 30 روزه
31 تا 60 روزه
61 تا 90 روزه
1 برابر میانگین
4%
9%
16%
18%
2 برابر میانگین
9%
16%
3 برابر میانگین
14%
18%
4 برابر میانگین
16%
5 برابر میانگین
17%
6 برابر میانگین
18%
 

تسهیلات مشارکت مدنی بر مبنای میانگین 3 ماهه حساب کوتاه‌مدت عادی

ضریب تسهیلات
نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی
1 تا 15 روزه
16 تا 30 روزه
31 تا 60 روزه
61 تا 90 روزه
1 برابر میانگین
9%
16%
2 برابر میانگین
16%
3 برابر میانگین
18%

تسهیلات مشارکت مدنی بر مبنای میانگین 1 ماهه حساب کوتاه‌مدت عادی

ضریب تسهیلات
نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی
1 تا 15 روزه
16 تا 30 روزه
31 تا 60 روزه
61 تا 90 روزه
1 برابر میانگین
18%

پرداخت تسهیلات به متقاضیان فاقد مجوز کسب

اشخاصی که فاقد مجوز کسب خاصی هستند اما حساب‌جاری، جاری بدون دسته‌چک و کوتاه‌مدت خود را به دستگاه پایانه فروش متصل کرده‌اند، می‌توانند با رعایت شرط حداقل سه ماه اتصال حساب به دستگاه pos / درگاه پرداخت اینترنتی بانک تجارت و با شرایط و ضوابط ذیل نسبت به اخذ تسهیلات مربوطه اقدام کنند.
  • شرط تعلق تسهیلات مذکور تعداد 30 تراکنش در ماه و یا تراکنش با مبلغ 2 میلیون تومان است.
  • دریافت تسهیلات مرابحه یا مشارکت مدنی بازرگانی تا سقف 50 میلیون تومان با اخذ دو ضامن معتبر دارای مجوز شغلی و مورد وثوق بانک.
  • دریافت تسهیلات مرابحه یا مشارکت مدنی بازرگانی بیش از 50 میلیون تومان و تا سقف 200 میلیون تومان با اخذ وثیقه ملکی مسکونی ارزنده شهری، سهل البیع و بلامعارض به میزان 120 درصد مجموع اصل و سود تسهیلات اعطایی.
     

ضوابط اجرایی و ضمانت لازم برای دریافت تسهیلات چرتکه

  • از اولین تراکنش مالی پایانه فروش حداقل یک ماه گذشته باشد.
  • برای اعطای تسهیلات در دوره‌های بعد، مبنای محاسبه دوره میانگین حساب از زمان انعقاد قرارداد تسهیلات قبلی، خواهد بود.
  •  اعطای تسهیلات موضوع طرح چرتکه تا سقف 35 میلیون تومان با یک نفر ضامن معتبر دارای مجوز شغلی و مورد وثوق بانک و با اخذ قرارداد لازم‌الاجرا (بدون اخذ سفته) امکان‌پذیر است و در سایر موارد نحوه اخذ وثایق مطابق با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جاری بانک خواهد بود.
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن و وثیقه
تا 50 میلیون تومان
ویپاد | ترابانک پاسارگاد