در طرح افرا بانک تجارت تا 75درصد سپرده، تسهیلات 8درصدی بگیرید

در طرح افرای بانک تجارت می‌توانید بر مبنای میانگین شش‌ماهه حساب‌های جاری و یا کوتاه‌مدت خود تا سقف 500 میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود پایین بگیرید.

با افرا طلایی تجارت تا 75% سپرده، تسهیلات 8 درصدی بگیرید

در این طرح بر مبنای میانگین شش‌ماهه حساب‌های جاری و جاری بدون دسته‌چک، تسهیلات با نرخ پایین و با دوره بازپرداخت 18 و 24 ماهه پرداخت می‌شود.
در طرح افرای طلایی 1، تا سقف 75% میانگین شش‌ماهه حساب‌های جاری و جاری بدون دسته‌چک، تسهیلات با سود 8% به متقاضی پرداخت می‌شود. مدت بازپرداخت تسهیلات در این طرح، 18 ماه خواهد بود.
در طرح افرای طلایی 2، تا سقف 50% میانگین شش‌ماهه حساب‌های جاری و جاری بدون دسته‌چک، تسهیلات با سود 4% به متقاضی پرداخت می‌شود. مدت بازپرداخت تسهیلات در این طرح، 24 ماه خواهد بود.
 

عنوان افرا طلایی 1 افرا طلایی 2
مدت میانگین سپرده 6 ماه 6 ماه
نوع سپرده حساب‌جاری/حساب‌جاری بدون دسته‌چک حساب‌جاری/حساب‌جاری بدون دسته‌چک
ضریب تسهیلات 75% سپرده 50% سپرده
نرخ تسهیلات 8% 4%
نوع تسهیلات کارت اعتباری مرابحه/مرابحه عادی کارت اعتباری مرابحه/مرابحه عادی
مدت بازپرداخت 18 ماه 24 ماه
 

 

تسهیلات افرا نقره‌ای با حساب سپرده 10 درصدی

در طرح افرای نقره‌ای بر اساس میانگین 6 ماهه حساب کوتاه‌مدت عادی که سود 10 درصدی به آن تعلق می‌گیرد، تسهیلات با نرخ 15% و با دوره بازپرداخت 18 و 24 ماهه پرداخت می‌شود.
در طرح افرای نقره‌ای 1، تا سقف 75% میانگین شش‌ماهه حساب کوتاه‌مدت، تسهیلات با سود 15% به متقاضی پرداخت می‌شود. مدت بازپرداخت تسهیلات در این طرح، 18 ماه خواهد بود.
در طرح افرای نقره‌ای 2، تا سقف 50% میانگین شش‌ماهه حساب کوتاه‌مدت، تسهیلات با سود 15% به متقاضی پرداخت می‌شود. مدت بازپرداخت تسهیلات در این طرح، 24 ماه خواهد بود.
 

عنوان افرا نقره‌ای 1 افرا نقره‌ای 2
مدت میانگین سپرده 6 ماه 6 ماه
نوع سپرده کوتاه‌مدت عادی کوتاه‌مدت عادی
ضریب تسهیلات 75% سپرده 50% سپرده
نرخ تسهیلات 15% 15%
نوع تسهیلات کارت اعتباری مرابحه/مرابحه عادی کارت اعتباری مرابحه/مرابحه عادی
مدت بازپرداخت 18 ماه 24 ماه
 

 

شرایط و سقف تسهیلات

اشخاص حقیقی و حقوقی با حفظ و ارتقای میانگین حساب‌های جاری، جاری بدون دسته‌چک و کوتاه‌مدت عادی خود در بانک تجارت و یا افتتاح حساب جدید در این بانک می‌توانند از تسهیلات طرح افرای طلایی و نقره‌ای بهره‌مند شوند. مشتریانی که دارای حساب سپرده و جاری بانک تجارت هستند برای گرفتن تسهیلات طرح افرا، میانگین حساب حداکثــر 2 ماه قبل از شروع طرح محاسبه خواهد شد.

  • در طرح طلایی و نقره‌ای افرا، سقف تسهیلات برای اشخاص حقیقی حداکثر 50 میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی 500 میلیون تومان است.
  • بر اساس میزان تسهیلات دریافتی، متقاضی باید ضامن‌هایی چون نامه کسر از حقوق، سند ملکی، جواز کسب و … را به بانک ارائه کند.
  • در این طرح امکان انتقال امتیاز دریافت تسهیلات به اشخاص ثالث (صرفاً اشخاص حقیقی) وجود دارد.
  • اشخاص حقوقی می‌توانند امتیاز تسهیلات خود را صرفاً به کارکنان خود با رعایت سقف تسهیلات فردی طرح منتقل کنند.