اضافه شدن 9 سرویس جدید به نرم افزار همراه بانک سپه

رئیس اداره کل خدمات فناوری اطلاعات و توسعه بانکداری نوین خبر داد:

رئیس اداره کل خدمات فناوری اطلاعات و توسعه بانکداری نوین بانک سپه از اضافه شدن 9 سرویس جدید به نرم افزار همراه بانک مشتری محور نسخه اندروید بانک سپه خبرداد.

حسین صلواتی گفت: نرم افزار همراه بانک سپه، در کنار سرویس‌های پیشین خود، سرویس‌های جدیدی همچون استعلام حساب سایربانکها در سرویس‌های انتقال وجه ساتنا و پایا و افزودن حساب مقابل سایر بانک‌ها، اجازه عملیات انتقال وجه ساتنا و پایا در صورت عدم پیاده سازی سرویس استعلام در بانک مقصد با تأیید مشتری، مشاهده سرجمع موجودی تمامی حساب‌های مشتری ارائه می‌کند.
وی افزود: انتقال وجه کارت به کارت شتابی، استعلام کارت شتابی در سرویس انتقال وجه کارت به کارت شتابی، افزودن، ویرایش و حذف کارت مقابل سایر بانک‌ها برای استفاده در سرویس انتقال وجه کارت به کارت شتابی، مشاهده گزارش قبوض پرداختی حساب انتخابی، مشاهده گزارش قبوض پرداختی کارت انتخابی و مشاهده گزارش قبوض پرداختی تمام حساب‌ها از دیگر سرویس‌های جدید نرم افزار همراه بانک سپه است.