وام قرض‌الحسنه

به قراردادهایی که بانک مقدار مشخصی پول را به وام‌گیرنده بدهد و بدون درخواست کردن سود از او پس بگیرد، وام قرض‌الحسنه می‌گویند. با این‌که وام‌های قرض‌الحسنه به دلیل نداشتن سود طرفداران زیادی در شبکه بانکی دارند، اما این نوع تسهیلات به عنوان وام‌های خرد یا تامین مالی خرد در بانک‌ها به حساب می‌آیند و نمی‌توان با استفاده از وام قرض الحسنه مبلغ زیادی وام گرفت؛ البته با تایید بانک مرکزی سقف وام‌های قرض الحسنه افزایش پیدا کرده و امکان گرفتن تسهیلات تا سقف 200 میلیون تومان هم وجود دارد.

شرکت سود نیاز به سپرده حداکثر زمان بازپرداخت نوع ضمانت سقف وام قسط وام هزینه فرصت مسدودی کل سود وام مجموع رقم وام و سود
تسهیلات امتیازی مهر ایران 4 %160 ماهضامن رسمی
300 میلیون5,524,957 تومان0-31,497,397 تومان331,557,397 تومان
تسهیلات نیک‌ آفرین پلاس بانک کارآفرین 4 %136 ماهضامن رسمی
50 میلیون1,476,199 تومان0-3,143,173 تومان53,203,173 تومان
طرح آفتاب بانک سینا 0-148 ماهضامن رسمی

300 میلیون6,818,182 تومان0-0-300,100,000 تومان
طرح احسان بانک کشاورزی 4 %136 ماهضامن رسمی
300 میلیون9,090,909 تومان0-24,000,000 تومان324,000,000 تومان
طرح اعتبار در حساب جاری بانک مهر ایران 4 %148 ماهضامن رسمی
300 میلیون6,818,182 تومان0-30,000,000 تومان330,000,000 تومان
وام نقدی طرح اندوخته اجتماعی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران 4 %148 ماهضامن رسمی
20 میلیون451,581 تومان0-1,675,892 تومان21,753,333 تومان
طرح اندوخته بانوان مهر ایران 4 %136 ماه
100 میلیون تومان4 %36 ماهقرض الحسنه3,030,303 تومان0-8,000,000 تومان108,300,000 تومان
طرح پیوند مهر ایران بانک مهرایران 4 %136 ماهضامن رسمی
40 میلیون1,111,111 تومان0-0-0-
طرح تداوم مهر بانک قرض‌الحسنه مهر ایران 4 %160 ماهضامن رسمی
20 میلیون368,330 تومان0-2,099,826 تومان22,153,333 تومان
طرح ترنج بانک پارسیان 4 %136 ماهاعتبار شغلی
100 میلیون2,952,399 تومان0-6,286,346 تومان106,346,346 تومان
طرح چشمه بانک سینا 2 %160 ماهضامن رسمی
اعتبار شغلی
300 میلیون5,454,545 تومان0-18,000,000 تومان318,100,000 تومان
طرح حمایت فرد حقیقی بانک مهر ایران 4 %136 ماهضامن رسمی
100 میلیون2,952,399 تومان0-6,286,346 تومان106,346,347 تومان
طرح دوم پیوند مهر ایران 4 %160 ماهضامن رسمی
80 میلیون1,473,322 تومان0-8,399,306 تومان88,459,306 تومان
طرح سپیدار بانک سینا 4 %148 ماهضامن رسمی
اعتبار شغلی
300 میلیون6,818,182 تومان0-30,000,000 تومان330,000,000 تومان
طرح کوثر بانک توسعه تعاون 4 %124 ماهضامن رسمی
100 میلیون10,000,000 تومان0-4,219,813 تومان100,100,000 تومان
طرح مائده بانک توسعه تعاون 4 %160 ماهضامن رسمی
اعتبار شغلی
300 میلیون5,454,545 تومان0-36,000,000 تومان336,300,000 تومان
طرح مهرپوز بانک مهر ایران 4 %160 ماهضامن رسمی
اعتبار شغلی

300 میلیون5,524,957 تومان0-31,497,397 تومان331,557,396 تومان
طرح مهریار مهر ایران 4 %160 ماهاعتبار شغلی
300 میلیون5,454,545 تومان0-36,000,000 تومان336,000,000 تومان
طرح نسیم بانک سرمایه 4 %148 ماهضامن رسمی
300 میلیون6,818,182 تومان0-30,000,000 تومان330,100,000 تومان
طرح نیک‌وام بانک ملت 4 %136 ماهضامن رسمی
اعتبار شغلی
300 میلیون9,090,909 تومان0-24,000,000 تومان324,000,000 تومان
طرح نیلوفر سینا 4 %148 ماهاعتبار شغلی
300 میلیون6,818,182 تومان0-30,000,000 تومان330,000,000 تومان
کالا کارت بانک مهر ایران 4 %024 ماهضامن رسمی
150 میلیون6,513,738 تومان0-6,329,720 تومان157,889,720 تومان
وام نقدی 400 میلیون تومانی بانک مهر ایران 4 %160 ماهضامن رسمی
400 میلیون7,272,727 تومان0-48,000,000 تومان448,000,000 تومان
وام افق بانک رفاه کارگران 4 %160 ماهضامن رسمی
اعتبار شغلی
300 میلیون5,454,545 تومان0-36,000,000 تومان336,000,000 تومان
وام امتیازی پارسیان 4 %160 ماهضامن رسمی
300 میلیون5,454,545 تومان0-36,000,000 تومان336,300,000 تومان
وام امید بانک رفاه کارگران 4 %024 ماهاعتبار شغلی

30 میلیون تومان4 %24 ماهقرض الحسنه1,363,636 تومان0-1,800,000 تومان31,800,000 تومان
وام نقدی طرح ۲ در یک بانک قرض‌الحسنه مهر ایران 1 %160 ماهمسدودی سپرده
150 میلیون2,564,062 تومان0-3,843,727 تومان153,932,500 تومان
وام نقدی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران 4 %136 ماهضامن رسمی
20 میلیون0-0-0-0-
وام باران بانک دی 4 %160 ماهضامن رسمی
300 میلیون5,454,545 تومان0-36,000,000 تومان336,300,000 تومان
وام نقدی بانک رسالت با میانگین حساب 2 %160 ماه
400 میلیون7,272,727 تومان0-24,000,000 تومان424,000,000 تومان
وام بدون ضامن موسسه ملل 4 %136 ماه50 میلیون تومانقرض الحسنه
وام پیشبرد مهر ایران 0-16 ماهاعتبار شغلی

300 میلیون تومان0-6 ماهقرض الحسنه50,000,000 تومان0-0-0-
وام ثمر بانک مسکن 4 %160 ماهضامن رسمی
اعتبار شغلی
300 میلیون5,524,957 تومان0-31,497,397 تومان331,557,397 تومان
وام رحمت پست بانک 4 %160 ماهضامن رسمی
300 میلیون5,454,545 تومان0-36,000,000 تومان336,200,000 تومان
وام سپاس سپهر بانک صادرات 4 %136 ماهضامن رسمی
300 میلیون8,857,196 تومان0-18,859,038 تومان318,859,038 تومان
وام قرض‌الحسنه بانک آینده به دانشگاه آزاد 4 %136 ماهاعتبار شغلی
100 میلیون2,952,399 تومان0-6,286,346 تومان106,386,346 تومان
وام نقدی طرح امتیازی مهر بانک قرض‌الحسنه مهر ایران 4 %160 ماهضامن رسمی
30 میلیون552,496 تومان0-3,149,740 تومان33,170,000 تومان
طرح نهال ملی بانک ملی 4 %160 ماه
300 میلیون5,524,957 تومان0-31,497,397 تومان331,547,397 تومان
وام نسیم آینده بانک آینده 4 %160 ماهضامن رسمی
اعتبار شغلی
300 میلیون5,454,545 تومان0-36,000,000 تومان336,200,000 تومان
وام نگین امید بانک سپه 2 %160 ماهضامن رسمی
اعتبار شغلی
300 میلیون5,258,328 تومان0-15,499,681 تومان315,699,681 تومان
وام نیکان ملل موسسه ملل 4 %160 ماهاعتبار شغلی
750 میلیون13,812,392 تومان0-78,743,492 تومان828,798,492 تومان
وام قرض‌الحسنه موسسه ملل 4 %160 ماهضامن رسمی
اعتبار شغلی
300 میلیون5,454,545 تومان0-36,000,000 تومان336,000,000 تومان
وام همراهان بانک پارسیان 4 %124 ماهاعتبار شغلی

40 میلیون1,818,182 تومان0-2,400,000 تومان42,420,000 تومان

به کدام وام‌ها، قرض الحسنه می‌گویند؟

قرض الحسنه یعنی وام بدون بهره. پس هر کدام از وام‌های بانکی که بدون سود به متقاضیان داده شوند و کارمزد بین 2 تا 4 درصدی داشته باشند، وام قرض الحسنه به حساب می‌آیند. اما در شبکه بانکی کدام تسهیلات بدون سود بانکی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرند. وام ازدواج، وام فرزندآوری، وام کمک هزینه تحصیل و وام درمان مهمترین عناوینی هستند که می‌توان وام بدون سود و بهره براساس آنها گرفت.

کدام بانک‌ها وام قرض الحسنه می‌دهند؟

وام‌های قرض الحسنه در دسته تسهیلات تکلیفی محسوب می‌شوند. برای همین هم معمولا بانک‌ها رغبتی برای دادن این گونه وام‌ها ندارند. مثلا در سال گذشته پرداخت وام فرزندآوری یا وام درمان به ندرت به متقاضیان داده شده است. یا سقف وام کمک هزینه تحصیل برای دانشجویان مجرد 4 میلیون تومان و برای دانشجویان متاهل 6/5 میلیون تومان است که دردی از کسی درمان نمی‌کند. پس به جز وام ازدواج که در دسته وام ازدواج قرار می‌گیرد و تقریبا همه بانک ها مکلف به پرداخت آن هستند، باقی بانک‌ها روال مشخصی برای پرداخت این وام ندارند. اما دوبانک رسالت و بانک مهر ایران، در حال حاضر مهمترین بانک‌هایی هستند که براساس میانگین حساب، وام قرض الحسنه به متقاضیان می‌دهند.

نکته مهم: سقف وام قرض الحسنه دوبانک رسالت و مهر ایران 300 میلیون تومان با بازپرداخت 60 ماهه است.

وام 300 میلیونی بانک مهر ایران

شرایط گرفتن وام قرض ‌الحسنه چیست؟

برای  گرفتن این وام اولین قدم باز کردن یک حساب قرض الحسنه در همان بانک است. بعد از باز کردن حساب باید مدتی منتظر بمانید. امکان این‌که به محض افتتاح حساب، تسهیلات قرض الحسنه بگیرید، وجود ندارد. پس مبلغی هر چند کم را به حساب خودتان انتقال دهید و مدتی کوتاه صبر کنید تا امکان گرفتن وام را داشته باشید. فراموش نکنید برای گرفتن وام قرض‌الحسنه نیاز دارید تا تمام مدارک لازم برای گرفتن تسهیلات را همراه ضامن به بانک ارائه کنید. اما حتی ارائه این مدارک هم تضمینی برای گرفتن وام نخواهد بود و بانک بعد از بررسی مدارک، درباره دادن یا ندادن وام به متقاضی تصمیم‌گیری می‌کند.

به چه کسانی وام قرض الحسنه می‌دهند؟

تسهیلات قرض‌الحسنه جزو وام‌های محبوب برای متقاضیان تسهیلات بانکی است. مهمترین دلیل این محبوبیت هم به سود کم وام قرض الحسنه نسبت به سایر وام‌ها برمی‌گردد. برای همین هم شبکه بانکی سازوکار مشخصی را تعیین کرده تا از بین همه متقاضیان به افرادی با نیازهای مشخص تسهیلات قرض الحسنه بدهد. برای گرفتن وام قرض الحسنه باید جزو یکی از این دسته‌ها باشید:

  • متقاضیان گرفتن هزینه‏‌های ازدواج، تهیه جهیزیه، تولد فرزند، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینه تحصیلی، مددجویان نهادهای حمایتی و کمک برای ایجاد مسکن در روستاها.
  • صاحبان شرکت‌های تولیدی و خدماتی که حوزه فعالیت آنها برای تامین نیازهای ضروری جامعه محسوب می‌شود.
  • تمام کسانی که درخواست راه‌اندازی یا توسعه کارهای کشاورزی و دامپروری را داشته باشند.

مبلغ تسهیلات قرض الحسنه

این تسهیلات هم مانند بیشتر وام‌های بانکی به دو دسته از افراد داده می‌شود؛ افراد حقیقی و اشخاص حقوقی. از ابتدای سال 1402 سقف وام قرض الحسنه برای افراد حقیقی 300 میلیون تومان با سقف دوره بازپرداخت 60ماهه خواهد بود. وام قرض الحسنه  تا قبل از این سقف 200 میلیون تومانی داشت.  تسهیلات قرض الحسنه مخصوص اشخاص حقوقی هم که قبلا تا سقف 500 میلیون تومان داده می‌شد، از امسال با سقف 750 میلیون تومان و دوره بازپرداخت 84ماه به متقاضیان پرداخت می‌شود.

تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن و وثیقه
تا 50 میلیون تومان
ویپاد | ترابانک پاسارگاد