وام خرید کالا

وام خرید کالا یکی ‌از انواع تسهیلاتی است که بانک‌ها برای تأمین بودجه خرید لوازم‌خانگی ضروری به مشتریان پیشنهاد می‌کنند. اگر برای خرید یا تعویض لوازم خانه مانند لوازم گران‌قیمت آشپزخانه یا مبل و تلویزیون به بودجه بیشتری نیاز دارید وام خرید لوازم خانگی می‌تواند پیشنهاد خوبی برای شما باشد. سقف پرداخت این وام غالباً پنجاه میلیون تومان است.

[بعد از جدول مقایسه‌ای توضیحات «رده» را بخوانید درباره شرایط این وام و جزییات اقساط آن]

شرکت سود نیاز به سپرده حداکثر زمان بازپرداخت نوع ضمانت سقف وام قسط وام هزینه فرصت مسدودی کل سود وام مجموع رقم وام و سود
دی کارت بانک دی 15 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
30,000,000 تومان 1,039,960 تومان 0- 7,438,555 تومان 37,657,500 تومان
طرح باران بانک سپه 18 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 تومان 1,807,620 تومان 0- 15,074,312 تومان 64,981,000 تومان
طرح خرید کالا ایرانی بانک توسعه تعاون 15 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
30,000,000 تومان 1,039,960 تومان 0- 7,438,555 تومان 37,657,500 تومان
طرح رفاه کالا بانک رفاه کارگران 15 ٪ 0 36 ماه اعتبار شغلی
50,000,000 تومان 1,733,266 تومان 0- 0- 0-
طرح طراوت بانک آینده 12 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
ضامن رسمی
50,000,000 تومان 4,442,439 تومان 0- 3,309,273 تومان 50,058,000 تومان
طرح مروارید پست بانک 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 تومان 1,807,620 تومان 0- 15,074,312 تومان 64,985,000 تومان
طرح ویژه بانوان بانک دی 18 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 تومان 1,807,620 تومان 2,032,826 تومان 15,074,312 تومان 64,995,000 تومان
طرح یکتا کارت موسسه ملل 18 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 تومان 1,807,620 تومان 0- 15,074,312 تومان 64,985,000 تومان
وام خرید کالا بانک آینده 18 ٪ 0 24 ماه ضامن رسمی
8 تومان 0- 0- 0- 0-
وام خرید کالا بانک ایران زمین 22 ٪ 0 24 ماه ضامن رسمی
8 تومان 0- 0- 0- 0-
وام خرید کالا بانک حکمت ایرانیان 18 ٪ 0 24 ماه ضامن رسمی
8 تومان 0- 0- 0- 0-
وام خرید کالا بانک دی 18 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
30,000,000 تومان 1,084,572 تومان 4,878,783 تومان 9,044,587 تومان 39,045,000 تومان
وام خرید کالا بانک رفاه کارگران 18 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
20 تومان 0- 0- 0- 0-
وام خرید کالا بانک سامان 21 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
8,000,000 تومان 301,401 تومان 975,757 تومان 2,850,419 تومان 10,885,000 تومان
وام خرید کالا بانک سپه 18 ٪ 0 36 ماه سند ملک
50,000,000 تومان 1,807,620 تومان 4,065,652 تومان 15,074,312 تومان 66,031,000 تومان
وام خرید کالا بانک قوامین 18 ٪ 0 24 ماه ضامن رسمی
8 تومان 0- 0- 0- 0-
وام خرید کالا بانک گردشگری 18 ٪ 0 24 ماه ضامن رسمی
8 تومان 0- 0- 0- 0-
وام خرید کالا طرح سرافراز بانک سپه 18 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
10,000,000 تومان 0- 0- 0- 0-
وام خرید کالا کارت اعتباری بانک سامان 18 ٪ 1 60 ماه سند ملک
50,000,000 تومان 1,269,671 تومان 6,098,478 تومان 27,680,282 تومان 74,830,000 تومان
وام خرید کالا بانک سینا 18 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
100,000,000 تومان 1,084,572 تومان 3,537,117 تومان 9,044,587 تومان 39,035,000 تومان
وام خرید کالا بانک ملت 18 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
50,000,000 تومان 1,807,620 تومان 0- 15,074,312 تومان 65,035,000 تومان
وام خرید کالا بانک ملی 18 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 تومان 1,807,620 تومان 4,065,652 تومان 15,074,312 تومان 63,975,000 تومان
وام خرید کالا موسسه اعتباری نور 18 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 تومان 1,807,620 تومان 8,131,304 تومان 15,074,312 تومان 63,985,000 تومان
وام خرید کالای بادوام بانک گردشگری 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 تومان 1,807,620 تومان 0- 15,074,312 تومان 65,075,000 تومان
وام خرید کالای مصرفی 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 تومان 1,807,620 تومان 0- 15,074,312 تومان 64,995,000 تومان
وام فوری انتخاب رفاه بانک رفاه کارگران 15 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 تومان 1,733,266 تومان 0- 12,397,591 تومان 626,825,000 تومان
وام فوری بانک تجارت 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
10,000,000 تومان 361,524 تومان 1,626,261 تومان 3,014,862 تومان 12,891,000 تومان
وام فوری بانک شهر 18 ٪ 1 48 ماه مسدودی سپرده
ضامن رسمی
80,000,000 تومان 2,350,000 تومان 0- 32,799,998 تومان 109,516,000 تومان
وام فوری بانک صادرات 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 تومان 1,807,620 تومان 4,065,652 تومان 15,074,312 تومان 66,581,000 تومان
وام فوری بانک ملت 12 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 تومان 1,660,556 تومان 0- 9,785,758 تومان 60,310,000 تومان
وام فوری بانک مهر اقتصاد 15 ٪ 0 48 ماه ضامن رسمی
30,000,000 تومان 881,250 تومان 3,632,745 تومان 12,299,999 تومان 41,735,000 تومان
وام فوری بانک پارسیان 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
30,000,000 تومان 1,084,572 تومان 5,366,661 تومان 9,044,587 تومان 38,525,000 تومان
وام فوری بانک پاسارگاد 18 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
50,000,000 تومان 1,807,620 تومان 0- 16,574,312 تومان 65,930,000 تومان
وام فوری ترنج کارت بانک آینده 16 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 تومان 1,757,852 تومان 0- 13,282,659 تومان 63,449,333 تومان
وام فوری حاتم بانک انصار 15 ٪ 0 48 ماه ضامن رسمی
50,000,000 تومان 1,391,537 تومان 0- 16,793,796 تومان 65,422,500 تومان
وام فوری خرید کالا بانک اقتصاد نوین 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 تومان 1,807,620 تومان 9,351,000 تومان 15,074,312 تومان 64,995,000 تومان
وام فوری طرح حواله حکمت بانک حکمت ایرانیان 14 ٪ 0 30 ماه ضامن رسمی
30,000,000 تومان 1,190,951 تومان 0- 5,728,526 تومان 36,135,000 تومان
وام فوری طرح سپهر بانک صادرات 15 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
20,000,000 تومان 693,307 تومان 0- 4,959,037 تومان 25,131,000 تومان
وام فوری طرح یکتا موسسه اعتباری ملل (عسکریه) 18 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
48,000,000 تومان 1,735,315 تومان 0- 14,471,339 تومان 62,390,000 تومان
وام فوری فیروزه کارت بانک دی 7 ٪ 0 36 ماه اعتبار شغلی
30,000,000 تومان 1,084,572 تومان 0- 9,044,587 تومان 39,045,000 تومان
وام فوری کارگشا بانک آینده 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
20,000,000 تومان 723,048 تومان 1,626,261 تومان 6,029,725 تومان 25,666,000 تومان
وام فوری کالا کارت بانک قرض‌الحسنه مهر ایران 4 ٪ 0 12 ماه ضامن رسمی
20,000,000 تومان 1,702,998 تومان 0- 435,977 تومان 20,953,333 تومان
کارت اعتباری ارزان قیمت بانک پاسارگاد 12 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
30,000,000 تومان 996,429 تومان 0- 5,871,455 تومان 35,905,000 تومان
کارت اعتباری موسسه کوثر 18 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 تومان 1,807,620 تومان 4,065,652 تومان 15,074,312 تومان 64,985,000 تومان
کارت اعتباری ویژه فرهنگیان بانک دی 18 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 تومان 1,807,620 تومان 2,032,826 تومان 15,074,312 تومان 64,995,000 تومان

تسهیلات خرید کالا چیست و به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

وام خرید کالا وامی است که تعدادی از بانک‌های کشور برای تهیه لوازم‌خانگی پرداخت می‌کنند. این وام برای خرید کالاهای ایرانی در نظر گرفته شده است. اگر برای خرید لوازم‌خانگی به بودجه بیشتری نیاز دارید می‌توانید روی این وام به‌عنوان یک راه‌حل کم‌دردسر حساب کنید. این وام در بیشتر بانک‌ها با سود 18 درصد به متقاضیان پرداخت می‌شود. شما برای وام لوازم‌خانگی به ضمانت‌هایی مانند گواهی کسر از حقوق نیاز دارید که بهتر است قبل از هر اقدامی به آن بیاندیشید. بانک مبلغ این وام را یا در قالب کارت اعتباری یا در ازای ارائه فاکتور معتبر به شما پرداخت خواهد کرد.

شما با کارت اعتباری این وام، فقط می‌توانید خرید انجام دهید و نمی‌توانید از این کارت برداشت نقدی کنید. اگر بانک وام کالا را در ازای ارائه فاکتور به شما پرداخت می‌کند در نظر داشته باشید این فاکتورها باید از فروشنده‌های مورد اعتماد بانک صادرشده باشند. بانک‌ها فروشگاه‌هایی را برای این امر معتبر می‌دانند که در لیست فروشگاه‌های معتبر در سایت وزارت صمت موجود باشند.

 

حدود مبلغ وام خرید کالا بانک‌های مختلف

بانک‌های زیادی وام خرید لوازم خانگی یا کالای ایرانی به مشتریان خود پرداخت می‌کنند که در نگاه کلی می‌توان گفت از 8 میلیون تا 50 میلیون کف و سقف مبلغ پرداختی بانک‌ها برای این وام است. مبالغ متنوع را می‌توانید در جدول رده و همین‌طور در ادامه این مطلب بخوانید.

شرایط دریافت وام فوری

کدام بانک ها وام خرید لوازم خانگی ارائه می دهند؟

بانک‌های ملی، آینده (ترنج کارت)، انصار (طرح حاتم)، شهر و صادرات از پرمراجعه‌ترین بانک‌هایی هستند که وام خرید لوازم خانگی ایرانی (همان وام خرید کالا) را ارائه می‌دهند. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، با توجه به استقبال اندک مردم، مبالغ پایین این وام (همانند وام خرید کالای ۸، ۱۰ و… میلیون تومانی) دیگر ارائه نمی‌شود یا به عبارت دیگر، این مبلغ‌های پایین تحت عنوان «رفع احتیاجات ضروری» و به صورت نقدی به دست مشتریان می‌رسد و وام خرید کالا با کارت غیرنقدی به مخاطبان تحویل داده می‌شود. فهرست بانک‌هایی که وام خرید کالا را ارائه می‌دهند بالاتر مشاهده می‌کنید. امکان مقایسه هم برای شما فراهم شده و کلیک کردن هر وام، از آخرین تغییرات هر بانک باخبر خواهید شد.

 

مدارک و شرایط دریافت وام کالا در سال 1400

این روزها بانک‌های زیادی وام خرید کالا به متقاضیان پرداخت می‌کنند که متقاضی با بررسی شرایط این بانک‌ها می‌تواند متناسب با نیاز خود مناسب‌ترین بانک را انتخاب کند.

  • وام خرید کالا برای کالای تولید داخل و کاملاً نو در نظر گرفته شده است.
  • اغلب بانک‌ها مبلغ وام را در ازای ارائه پیش‌فاکتور و در وجه فروشندگان معتبر پرداخت می‌کنند.
  • برخی بانک مبلغ وام را به‌صورت کارت اعتباری به مشتری پرداخت می‌کنند. وام‌گیرنده امکان برداشت نقدی از این کارت را نخواهد داشت.
  • در بیشتر بانک‌ها برای وام خرید لوازم‌خانگی سود 18 درصد در نظر گرفته شده است.
  • بیشتر بانک‌ها گواهی کسر از حقوق را به‌عنوان ضمانت در نظر گرفته‌اند. تعداد ضامن‌ها به مبلغ وام بستگی دارد.

مدارک دریافت وام کالا در هر بانک متفاوت است. اما این مدارک بدیهی را حتما همراه داشته باشید:

  • اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی خود و ضامن یا ضامن‌ها
  • اصل و کپی فیش حقوقی و گواهی کسر از حقوق ضامن یا ضامن‌ها
  • مدارک شغلی درخواست‌کننده وام خرید کالا

 

سوالات متداول درباره وام خرید کالا

از کدام بانک‌ها می‌توانم وام خرید کالا بگیرم؟

لیست کامل بانک‌های ارائه‌دهنده وام خرید کالا به همراه جزئیات را می‌توانید در جدول این صفحه از رده ببینید. امکان مقایسه وام خرید کالا بین بانک‌های مختلف نیز وجود دارد.‌

مبلغ وام دریافتی بابت خرید کالا چقدر است؟

وام خرید کالا توسط بانک‌های زیادی به مشتریان پرداخت می‌شود که از 8 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان مبلغ پرداختی بانک‌ها برای این وام متغیر است. مبالغ و توضیحات بیشتر در مورد وام خرید کالا را می‌توانید در جدول رده ببینید.

درصورتی‌که شاغل نباشم، می‌توانم وام خرید کالا را دریافت کنم؟

بانک برای تضمین بازپرداخت اقساط باید مطمئن شود که شما درآمد دارید. پس برای دریافت وام باید شاغل باشید.

آیا کارت اعتباری وام خرید کالا را می‌توانم به پول نقد تبدیل کنم؟

خیر، وام‌گیرنده امکان برداشت نقدی از این کارت را نخواهد داشت.

برای گرفتن وام خرید لوازم‌خانگی، آیا نیاز هست در بانک سپرده‌ای بگذارم؟

به بانکی که قرار است از آن وام بگیرید، بستگی دارد. مثلاً در بانک‌های سامان، دی و سینا برای دریافت وام نیاز به سپرده‌گذاری وجود دارد. در جدول می‌توانید لیست تمام بانک‌هایی که برای دادن وام خرید کالا نیاز به سپرده‌گذاری دارند، را ببینید.

آیا برای خرید هر نوع کالایی می‌توان از وام خرید کالا استفاده کرد؟

خیر، فقط برای کالاهای تولید داخل و اکثراً در قبال ارائه پیش فاکتور پرداخت می‌شود.

در ازای دریافت وام خرید کالای 50 میلیونی، سود وام و مدت بازپرداخت آن چقدر خواهد بود؟

سود وام 18 درصد است ولی مدت بازپرداخت وام 50 میلیونی بستگی به بانک ارائه‌کننده وام دارد و حداکثر 5 سال است. برای اطلاع از مدت بازپرداخت وام خرید کالای هر بانک می‌توانید جدول این صفحه را دنبال کنید.

آیا بانک برای دریافت وام خرید کالا از من ضامن می‌خواهد؟

بله، بیشتر بانک‌ها گواهی کسر از حقوق را به‌عنوان ضمانت در نظر گرفته‌اند و تعداد ضامن‌ها به مبلغ وام بستگی دارد.