وام تعمیرات مسکن بانک مسکن

حساب سپرده لازم
قرض الحسنه
هزینه‌های جانبی

۵۶۰ هزار تومان شامل تشکیل پرونده، اعتبارسنجی، باطل کردن تمبر و حق کارشناسی

سود
17.5 ٪
نیاز به سپرده

در ابتدا باید حداقل ۲ میلیون تومان اوراق مسکن خریدار شود

حداکثر زمان بازپرداخت
60 ماه
نوع ضمانت
سند ملک
سقف وام
40,000,000 تومان
مسدودی سپرده
قسط وام
1,004,889 تومان
کل سود وام
20,293,313 تومان
مجموع رقم وام و سود
58,911,667 تومان

وام تعمیر مسکن که به‌نام جعاله نیز معرفی شده است تسهیلاتی برای تعمیر مسکن یا ساختمان است.
این وام برای تعمیر یا تکمیل مسکن پرداخت می‌شود.

بانک‌ها وام تعمیر مسکن را در انواع با سپرده و بدون سپرده می‌پردازند.

دیدگاه‌ها بسته شده است