وام با میانگین حساب بانک قوامین

حساب سپرده لازم
جاری
مدت زمان مسدودی سپرده
100 ماه
مدت زمان خواب سپرده
4 ماه
سود
18 ٪

نرخ سود بر اساس مدت زمان بازپرداخت بین 12 تا 18 درصد متغیر خواهد بود.

نیاز به سپرده
حداکثر زمان بازپرداخت
48 ماه
نوع ضمانت
ضامن رسمی

به ازای هر 10 میلیون تومان یک ضامن کسر از حقوق

سقف وام
60 تومان
نام وام
فراز
مسدودی سپرده

در حال حاضر این وام ارائه نمی‌شود.