وام خرید کالا مصرفی بانک سامان

حساب سپرده لازم
کوتاه مدت عادی
مدت زمان خواب سپرده
3 ماه

میانگین 3 تا 6 ماهه حساب

سود
21 ٪
نیاز به سپرده
حداکثر زمان بازپرداخت
36 ماه
نوع ضمانت
ضامن رسمی

ضامن کسر از حقوق

سقف وام
8,000,000 تومان
نام وام
خرید کالا مصرفی
مسدودی سپرده

۱۵ درصد از مبلغ وام نزد بانک مسدود می‌گردد

قسط وام
301,401 تومان
هزینه فرصت مسدودی
975,757 تومان
کل سود وام
2,850,419 تومان
مجموع رقم وام و سود
10,885,000 تومان