وام خرید خودرو بانک سامان

حساب سپرده لازم
کوتاه مدت عادی
هزینه‌های جانبی

۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شامل: حق کارشناسی، کارمزد وام،تشکیل پرونده و … است

سود
18 ٪
نیاز به سپرده

باید حساب شما دارای ۳ تا ۶ ماه گردش حساب باشد

حداکثر زمان بازپرداخت
36 ماه
نوع ضمانت
سند ملک
سقف وام
100,000,000 تومان
نام وام
خودرو
مسدودی سپرده
قسط وام
3,615,240 تومان
هزینه فرصت مسدودی
12,196,956 تومان
کل سود وام
33,148,624 تومان
مجموع رقم وام و سود
131,205,000 تومان