تسهیلات با پشتوانه سپرده یکساله موسسه کوثر

حساب سپرده لازم
بلندمدت
مدت زمان مسدودی سپرده
90 ماه
سود سپرده
12 ٪
سود
18 ٪
نیاز به سپرده
حداکثر زمان بازپرداخت
36 ماه
نوع ضمانت
مسدودی سپرده
مسدودی سپرده
مدارک لازم

در حال حاضر این وام ارائه نمی‌شود.

در حال حاضر این وام ارائه نمی‌شود.