تسهیلات با پشتوانه سپرده بانک گردشگری (طرح ۶و۴)

حساب سپرده لازم
بلندمدت
مدت زمان مسدودی سپرده
60 ماه

سپرده شما تا زمان تسویه کامل تسهیلات مسدود می‌شود

 

مدت زمان خواب سپرده
3 ماه
سود سپرده
6 ٪
سود
4 ٪
نیاز به سپرده
حداکثر زمان بازپرداخت
60 ماه
نوع ضمانت
مسدودی سپرده
سقف وام
500,000,000 تومان
نام وام
64
مسدودی سپرده
قسط وام
9,208,261 تومان
کل سود وام
52,495,662 تومان
مجموع رقم وام و سود
551,033,333 تومان