حساب سپرده ارزی یورویی بانک سرمایه

سود
3 ٪
  • افتتاح حساب فقط بصورت بلند مدت یکساله امکانپذیر است.
  • انسداد سپرده در زمانی کمتر از یک ماه از افتتاح حساب مشمول دریافت سود نمی شود.
بازه واریز سود
ماهیانه
حداقل موجودی
100 واحد

برای افتتاح حساب سپرده ارزی، متقاضی می بایست با تامین حداقل 100 دلار یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر و ارائه مدارک لازم، درخواست افتتاح حساب سپرده ارزی کند.

نوع پرداخت سود
ارزی
نوع بازگشت اصل سپرده
ارز