طرح آنی بانک تجارت

حساب سپرده لازم
بلندمدت
مدت زمان مسدودی سپرده
60 ماه
سود سپرده
15 ٪

در این طرح مشتری به انتخاب خود سپرده با نرخ سود 5، 10 و 15 درصدی افتتاح می کند.

سود
4 ٪

با توجه به نرخ سود سپرده و میزان تسهیلات درخواستی، نرخ سود تسهیلات بین 4 تا 18 درصد متغیر خواهد بود.

نیاز به سپرده

طرح تسهیلاتی آنی تجارت بر اساس سه نوع حساب سپرده 5، 10 و 15 درصدی پرداخت می شود.

حداکثر زمان بازپرداخت
60 ماه

مدت زمان بازپرداخت اقساط طرح آنی با توجه به میزان سود و میزان تسهیلات درخواستی بین 12 تا 60 ماه متغیر خواهد بود.

نوع ضمانت
مسدودی سپرده
سقف وام
300,000,000 تومان
نام وام
آنی
مسدودی سپرده

ابطال سپرده قبل از سررسید تسهیلات منوط به تسویه کامل قرارداد است.

قسط وام
5,524,957 تومان

این رقم برای زمان باز پرداخت ۶۰ ماه و سود وام ۴ درصد است

 

رقم قسط بازپرداخت ۳۶ ماه و سود ۷ درصد رقم قسط ۹.۲۶۳.۱۲۹ تومان است

کل سود وام
31,497,397 تومان
مجموع رقم وام و سود
330,616,000 تومان