حساب سپرده ارزی دلار آمریکا بانک خاورمیانه

سود
3 ٪

یک ماهه: 0.5 درصد
3 ماهه: 1.5 درصد
6 ماهه: 2 درصد
یک ساله: 3 درصد

بازه واریز سود
ماهیانه
حداقل موجودی
1,000 واحد
نوع پرداخت سود
ارزی
نوع بازگشت اصل سپرده
ارز