حساب سپرده ارزی دلار آمریکا بانک صادرات

سود
3.5 ٪

سپرده مدت دار ارزی:
یک ماهه: 1.5 درصد
2 ماهه: 2 درصد
3 ماهه: 2.25 درصد
6 ماهه: 2.75 درصد
9 ماهه: 3 درصد
یک ساله: 3.5 درصد

بازه واریز سود
ماهیانه
حداقل موجودی
1,000 واحد
نوع پرداخت سود
ارزی
نوع بازگشت اصل سپرده
ارز