حساب سپرده ارزی دلار آمریکا بانک توسعه صادرات

سود
4 ٪

6 ماهه: 2 درصد
یک ساله: 3.25 درصد (بانک)- ۴درصد (بانک مرکزی-اسکناس)

بازه واریز سود
ماهیانه
حداقل موجودی
100 واحد

برای حساب سپرده مدت‌دار ارزی در قالب سپرده های یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یکساله، حداقل مبلغ برای افتتاح حساب و حداقل مانده معادل 1000 دلار

نوع پرداخت سود
ارزی
نوع بازگشت اصل سپرده
ارز