حساب سپرده ارزی دلار آمریکا بانک ملی

شرکت
سود
4 ٪

1 ماهه: 1.5 درصد
2 ماهه: 1.6 درصد
3 ماهه: 1.7 درصد
6 ماهه: 2.4 درصد
9 ماهه: 2.8 درصد
12 ماهه: 4 درصد

بازه واریز سود
ماهیانه
حداقل موجودی
1,000 واحد
نوع پرداخت سود
ارزی
حداقل موجودی منشا داخلی
10000
حداقل موجودی منشا خارجی
10000
نوع بازگشت اصل سپرده
ارز