وام با میانگین حساب‌ جاری بانک تجارت

حساب سپرده لازم
جاری

در طرح افرای بانک تجارت می‌توانید بر مبنای میانگین شش‌ماهه حساب‌های جاری،و جاری بدون دسته‌چک و یا کوتاه‌مدت خود تسهیلات بگیرید.

سود
4 ٪

در طرح افرای طلایی 1، تا سقف 75% میانگین شش‌ماهه حساب‌های جاری، تسهیلات با نرخ 8% پرداخت می شود
در طرح افرای طلایی 2، تا سقف 50% میانگین شش‌ماهه حساب‌های جاری، تسهیلات با نرخ 4% پرداخت می شود

نیاز به سپرده
نوع ضمانت
ضامن رسمی

بر اساس میزان تسهیلات دریافتی، متقاضی باید ضامن‌هایی چون نامه کسر از حقوق، سند ملکی، جواز کسب و … را به بانک ارائه کند

سقف وام
500 تومان

در طرح طلایی 1 و 2 سقف تسهیلات برای اشخاص حقیقی حداکثر 50 میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی 500 میلیون تومان است

نام وام
طرح افرا طلایی
مسدودی سپرده
مدارک لازم

در حال حاضر این وام ارائه نمی‌شود.

 

در حال حاضر این وام ارائه نمی‌شود.