وام با میانگین حساب‌ جاری بانک تجارت

حساب سپرده لازم
جاری

در طرح افرای بانک تجارت می‌توانید بر مبنای میانگین شش‌ماهه حساب‌های جاری،و جاری بدون دسته‌چک و یا کوتاه‌مدت خود تسهیلات بگیرید.

سود
4 ٪
نیاز به سپرده
نوع ضمانت
ضامن رسمی
سقف وام
500 تومان
نام وام
طرح افرا طلایی
مسدودی سپرده

در حال حاضر این وام ارائه نمی‌شود