وام با سپرده بلندمدت بانک دی

شرکت
حساب سپرده لازم
بلندمدت
مدت زمان مسدودی سپرده
70 ماه
سود سپرده
20 ٪
سود
18 ٪
نیاز به سپرده
حداکثر زمان بازپرداخت
36 ماه
نوع ضمانت
مسدودی سپرده
سقف وام
500,000,000 تومان
مسدودی سپرده
شرایط و مقررات
  • وام­‌گیرنده نباید به بانک بدهکار باشد یا وام هنوز تسویه‌نشده داشته باشد، همچنین نباید سابقه چک برگشتی داشته باشد.