وام با سند ملکی بانک دی

شرکت
حساب سپرده لازم
قرض الحسنه
سود
18 ٪
نیاز به سپرده
حداکثر زمان بازپرداخت
6 ماه
 • تسویه سود و اصل مبلغ وام به‌صورت یکجا در سررسید
 • این وام به‌صورت اقساط ماهانه هم ارائه می‌شود.
نوع ضمانت
سند ملک
 • اعتبار شغلی و توانایی بازپراخت برای دریافت این وام بسیار حائز اهمیت است.
مسدودی سپرده
شرایط و مقررات
 • اثبات درآمد و ارائه مدارک شغلی شرط کلیدی برای گرفتن این وام است.
 • وام­‌گیرنده نباید به بانک بدهکار باشد یا وام هنوز تسویه‌نشده داشته باشد، همچنین نباید سابقه چک برگشتی داشته باشد.
مدارک لازم

در حال حاضر این وام ارائه نمی‌شود.

برخی بانک‌ها در عوض وثیقه ملکی وام‌های قابل توجهی می‌دهند.

 • پس از تائید کارشناس بانک، بانک به میزان نسبتی از ارزش ملک (65-70 درصد) به شما وام می‌دهد.
 • سند ملک (که به نام وام‌گیرنده است) رهن بانک می‌شود.
 • معمولاً اقساط آن 60 ماهه است
 • هزینه‌های انتقال سند با وام‌گیرنده است.
 • هزینه کارشناسی را بر عهده وام‌گیرنده است.

 

در حال حاضر این وام ارائه نمی‌شود.

برخی بانک‌ها در عوض وثیقه ملکی وام‌های قابل توجهی می‌دهند.

 • پس از تائید کارشناس بانک، بانک به میزان نسبتی از ارزش ملک (65-70 درصد) به شما وام می‌دهد.
 • سند ملک (که به نام وام‌گیرنده است) رهن بانک می‌شود.
 • معمولاً اقساط آن 60 ماهه است
 • هزینه‌های انتقال سند با وام‌گیرنده است.
 • هزینه کارشناسی را بر عهده وام‌گیرنده است.