رده وام تعمیرات مسکن تسهیلات بافت فرسوده بانک مسکن

تسهیلات بافت فرسوده بانک مسکن

در این طرح شما می توانید با ارائه معرفی‌نامه از اداره راه و شهرسازی یا شرکت بازآفرینی شهری یا با خرید اوراق ممتاز و... وام با سود ۹، ۱۶ و ۱۸ درصد دریافت کنید. جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید.

شرکت
نام وام
بافت فرسوده
سود
9 %

نرخ سود این وام به شکل زیر است:

 • قرارداد عاملیت با بانک ۹٪
 • از محل اوراق ممتاز ۱۶٪
 • از محل منابع بدون سپرده بانک ۱۸٪
سقف وام
130 میلیون تومان

سقف این واحد به شکل زیر است:

 • برای قرارداد عاملیت حداکث ۵۰ میلیون تومان
 • برای اوراق ممتاز حداکثر ۱۳۰ میلیون تومان
 • برای تسهیلات از محل بدون سپرده حداکثر ۱۲۰ میلیون تومان
کف مبلغ وام
40 میلیون تومان
نوع ضمانت
سند ملک
نیاز به سپرده

برای وام از محل اوراق ممتاز نیاز به خریدن اوراق است

حساب سپرده لازم
قرض الحسنه
مسدودی سپرده
حداکثر زمان بازپرداخت
30 ماه

مدت زمان بازپرداخت این وام برحسب تعداد واحد مسکونی به شکل زیر است:

 • ۵ واحد مسکونی ۱۲ ماه
 • ۶ تا ۲۰ واحد مسکونی ۱۵ ماه
 • ۲۱ تا ۵۰ واحد مسکونی ۲۰ ماه
 • ۵۱ تا ۱۰۰ واحد مسکونی ۲۴ ماه
 • ۱۰۱ واحد مسکونی به بالا ۳۰ ماه
قسط وام
1,867,408 تومان

این مبلغ برای سود ۹٪ و ۳۰ ماه بازپرداخت است:

 • برای سود ۱۶٪، ۳۰ ماه بازپرداخت و سقف وام ۱۳۰ میلیون تومان داریم: ۵.۲۸۶.۰۷۱ میلیون تومان
 • برای سود ۱۸٪،۳۰ ماه بازپرداخت و سقف وام ۱۲۰ میلیون تومان داریم : ۴.۹۹۶.۷۰۳ میلیون تومان
کل سود وام
6,022,241 تومان

این مبلغ برای سود ۹٪ و ۳۰ ماه بازپرداخت است:

 • برای سود ۱۶٪، ۳۰ ماه بازپرداخت و سقف وام ۱۳۰ میلیون تومان داریم: ۲۸.۵۸۲.۱۱۹ میلیون تومان
 • برای سود ۱۸٪،۳۰ ماه بازپرداخت و سقف وام ۱۲۰ میلیون تومان داریم : ۲۹.۹۰۱.۰۷۸ میلیون تومان
مجموع رقم وام و سود
56,982,500 تومان

این مبلغ برای سود ۹٪ و ۳۰ ماه بازپرداخت است:

 • برای سود ۱۶٪، ۳۰ ماه بازپرداخت و سقف وام ۱۳۰ میلیون تومان داریم: .۱۵۸.۴۳۶.۶۶۷ میلیون تومان
 • برای سود ۱۸٪،۳۰ ماه بازپرداخت و سقف وام ۱۲۰ میلیون تومان داریم : ۱۴۹.۴۲۰.۰۰۰ میلیون تومان
سپرده جداگانه
-
هزینه‌های جانبی

حداکثر هزینه برای دریافت این وام ۷۸۵ هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و حق کارشناسی ملک است.

این هزینه بنابر سقف وام دریافتی متغیر است.

شرایط و مقررات
 • ارائه معرفی‌نامه از طرف شرکت بازآفرینی شهری
 • ارائه معرفی نامه از اداره راه و شهرسازی
 • وام‌گیرنده دارای بدهی معوق یا چک برگشتی نباشد
 • سند تضمین در رهن بانک دیگری نباشد

اعطای تسهیلات از محل قرارداد،‌ بدون سپرده یا اوراق ممتاز به اشخاص حقیقی و حقوقی (میلیون ریال)

شرح سقف تسهیلات برای اشخاص حقیق و حقوقی و تعاونی‌های مسکن تولیدی
پروژه‌های احداثی با استفاده از فناوری‌های نوین
منطقه سقف تسهیلات به ازای هر واحد به سازندگان حرفه‌ای (۱) سقف تسهیلات به ازای هر واحد به سایر سازندگان (۲)
قرارداد عاملیت با نرخ۹٪ بدون سپرده با نرخ ۱۸٪ اوراق با نرخ ۱۶٪ مجموع قرارداد عاملیت با نرخ۹٪ بدون سپرده با نرخ ۱۸٪ اوراق با نرخ ۱۶٪ مجموع
تهران و کلانشهر 500 1200 1300 3000 500 1100 1100 2700
سایر شهرها 400 1000 1100 2500 400 900 900 2200

 

شرح سقف تسهیلات برای اشخاص حقیق و حقوقی و تعاونی‌های مسکن تولیدی
پروژه‌های احداثی با استفاده از فناوری‌های نوین
منطقه سقف تسهیلات به ازای هر واحد به سازندگان حرفه‌ای (۳) سقف تسهیلات به ازای هر واحد به سایر سازندگان (۴)
قرارداد عاملیت با نرخ۹٪ بدون سپرده با نرخ ۱۸٪ اوراق با نرخ ۱۶٪ مجموع قرارداد عاملیت با نرخ۹٪ بدون سپرده با نرخ ۱۸٪ اوراق با نرخ ۱۶٪ مجموع
تهران و کلانشهر 500 1000 1000 2500 500 300 1200 2000
سایر شهرها 400 800 800 2000 400 500 500 1400

 

اعطای تسهیلات از محل قرارداد،‌بدون سپرده یا اوراق ممتاز به شرکت های تعاونی مسکن توزیعی و تولیدی-توزیعی (میلیون ریال)

شرح سقف تسهیلات برای شرکت های تعاونی مسکن توزیعی و تولیدی-توزیعی
پروژه‌های احداثی با استفاده از فناوری‌های نوین
منطقه سقف تسهیلات به ازای هر واحد به سازندگان حرفه‌ای (۱) سقف تسهیلات به ازای هر واحد به سایر سازندگان (۲)
قرارداد عاملیت با نرخ۹٪ بدون سپرده با نرخ ۱۸٪ اوراق با نرخ ۱۶٪ مجموع قرارداد عاملیت با نرخ۹٪ بدون سپرده با نرخ ۱۸٪ اوراق با نرخ ۱۶٪ مجموع
تهران و کلانشهر 500 700 800 2000 500 500 600 1600
سایر شهرها 400 500 600 1500 400 400 500 1300

 

شرح سقف تسهیلات برای شرکت های تعاونی مسکن توزیعی و تولیدی-توزیعی
پروژه‌های احداثی با استفاده از فناوری‌های نوین
منطقه سقف تسهیلات به ازای هر واحد به سازندگان حرفه‌ای (3) سقف تسهیلات به ازای هر واحد به سایر سازندگان (4)
قرارداد عاملیت با نرخ۹٪ بدون سپرده با نرخ ۱۸٪ اوراق با نرخ ۱۶٪ مجموع قرارداد عاملیت با نرخ۹٪ بدون سپرده با نرخ ۱۸٪ اوراق با نرخ ۱۶٪ مجموع
تهران و کلانشهر 500 500 500 1500 500 200 400 1100
سایر شهرها 400 300 400 1100 400 100 300 800

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم