سبدگردان آرمان اقتصاد

حداقل مقدار
100,000,000 تومان
حداقل مدت
یکساله
کارمزد ثابت
2 %

تا ۱ میلیارد ۲ درصد- بالاتر از ۱ میلیارد ۱ درصد

کارمزد متغیر
20 %

تا ۲۰ درصد سود سالانه هیچ کارمزدی از سرمایه‌گذار اخذ نمی‌شود.
مازاد بر ۲۰ درصد سود سالیانه بصورت پلکانی تغییر می‌کند: مبالغ بین۱۰۰ میلیون تا۵٠٠ میلیون تومان جدا از ٢٠ درصد اولیه ٣٠ درصد سبدگردان و ٧٠ درصد به سرمایه‌گذار مبالغ بین ۵٠٠ تا یک میلیارد تومان جدا از ٢٠ درصد اولیه ٢۵ درصد به سبدگردان و ٧۵ درصد به سرمایه‌گذار و مبالغ مازاد بر یک میلیارد تومان جدا از ٢٠ درصد اولیه ٢٠ درصد به سبدگردان و ٨٠ درصد به سرمایه گذار تعلق می‌گیرد.

دوره پرداخت سود
سالیانه

بعد از درخواست ۷ روزکاری طول می‌کشد.

شرایط فسخ قرارداد

بعد از درخواست ۱۵ تا ۲۰ روز طول می‌کشد که سهم به فروش برسد.

خدمات در شهرستان‌
پنل معاملاتی

آپدیت ۱۵ روز بعد از هر خرید

اعتبار مجوز سبدگردانی
۱۳۹۹/۰۸/۱۷