سبدگردان الماس

حداقل مقدار
1,000,000,000 تومان
حداقل مدت
یک‌ساله
کارمزد ثابت
1 %
کارمزد متغیر
20 %

تا ۲۰ درصد معاف. مازاد بر آن ۲۰ درصدسبدگردان ۸۰ درصد سرمایه گذار

دوره پرداخت سود
سالیانه

ولی امکان برداشت هر زمان وجود دارد به شرطی که از مبلغ آورده کمتر نشود.

شرایط فسخ قرارداد

جریمه تعلق نمی‌گیرد.
بعد از درخواست کتبی حداقل ۱ ماه طول می‌کشد تا سهم به فروش برسد.

خدمات در شهرستان‌

عقد قرارداد به صورت غیرحضوری

پنل معاملاتی

آپدیت با تاخیر ۱ الی ۲ روزکاری

اعتبار مجوز سبدگردانی
۱۴۰۱/۰۶/۰۲