سبدگردان آسمان

حداقل مقدار
1,000,000,000 تومان
حداقل مدت
یک‌ساله
کارمزد ثابت
1.5 %
کارمزد متغیر
20 %

تا ۲۰ درصد معاف. مازاد بر آن ۲۰ درصد سبدگردان ۸۰ درصد سرمایه‌گذار

دوره پرداخت سود
سالیانه

اگرسرمایه نقدی باشد بعد از درخواست ۲ روزکاری و اگر غیرنقد باشد بعد از فروش سهم

شرایط فسخ قرارداد

بعد از درخواست کتبی تا زمانی که سهم به فروش برسد

خدمات در شهرستان‌
پنل معاملاتی

آپدیت با تاخیر ۱ الی ۲ روزکاری

اعتبار مجوز سبدگردانی
۱۴۰۰/۰۲/۲۳