حساب سپرده ارزی یورویی بانک سپه

شرکت
سود
4 ٪

کوتاه مدت: ۰.۷۵ درصد
۱ماهه: ۱ درصد
۳ ماهه: ۲ درصد
۶ ماهه: ۳ درصد
۹ ماهه: ۳.۵ درصد
۱۲ ماهه: ۴ درصد

بازه واریز سود
ماهیانه
نوع پرداخت سود
ریالی
نوع بازگشت اصل سپرده
ارز