طرح خرید کالا ایرانی بانک توسعه تعاون

حساب سپرده لازم
قرض الحسنه
هزینه‌های جانبی

360 هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و آبونمان سالیانه

سود
15 ٪
نیاز به سپرده
حداکثر زمان بازپرداخت
36 ماه
نوع ضمانت
ضامن رسمی
سقف وام
30,000,000 تومان
نام وام
خرید کالا ایرانی
مسدودی سپرده
شرایط و مقررات
  • وام گیرنده نباید به بانک بدهکار و یا دارای چک برگشتی باشد
قسط وام
1,039,960 تومان
کل سود وام
7,438,555 تومان
مجموع رقم وام و سود
37,657,500 تومان