رده خبر جزئیات وام 160 میلیونی حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم

جزئیات وام 160 میلیونی حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم

خبر
نویسنده: رده
25 اسفند 1394
بر اساس مصوبه شورای محترم پول و اعتبار مقرر گردید بانک مسکن تسهیلات خرید و ساخت مسکن را تحت عنوان صندوق پس‌انداز مسکن یکم به اشخاصی که برای اولین بار اقدام به تهیه واحد مسکونی می‌نمایند، پرداخت نماید. در این راستا دستورالعمل پرداخت تسهیلات خرید و احداث واحد مسکونی از محل حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
الف- ضوابط و شرایط اختصاصی حساب:
1- حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم (خانه اولی‌ها) به‌منظور فراهم شدن امکان اعطای تسهیلات خرید و ساخت واحد مسکونی، افتتاح می‌شود.
توضیح: در صورت استفاده از تسهیلات در قالب ساخت، سهم تسهیلات گیرنده/ گیرندگان باید یک واحد مستقل باشد.

2- سقف فردی تسهیلات قابل‌اعطا بر روی هر واحد در شهر تهران 80 میلیون تومان، در شهرهای بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت 60 میلیون تومان و سایر مناطق شهری معادل 40 میلیون تومان تعیین شد.

3- حداقل متوسط موجودی در هر دوره 6 ماهه برای کسب سقف‌های تسهیلاتی 80 میلیون تومان، 60 میلیون تومان و 40 میلیون تومان، به ترتیب 13.5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان و 6.7 میلیون تومان تعیین شد؛ بنابراین چنانچه سپرده‌گذاران اقدام به افتتاح حساب با حداقل‌های اعلام‌شده نموده و در طول مدت سپرده‌گذاری موجودی حساب خود را افزایش ندهند پس از شش دوره انتظار شش‌ماهه معادل سه سال می‌توانند از سقف‌های تعیین‌شده بهره‌مند شوند.

4- دارندگان حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن یکم قادر خواهند بود پس از گذشت حداقل 12 ماه (2 دوره) از تاریخ افتتاح حساب خود با رعایت متوسط موجودی‌های لازم، از سقف تسهیلات با سپرده طرح برخوردار گردند؛ بنابراین چنانچه سپرده‌گذاران شهر تهران قصد دریافت تسهیلات 80 میلیون تومان را داشته باشند باید مبلغ 40 میلیون تومان، سپرده‌گذاران شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت جهت دریافت تسهیلات 60 میلیون تومان باید مبلغ 30 میلیون تومان و سپرده‌گذاران شهرهای کمتر از 200 هزار نفر جمعیت جهت اخذ تسهیلات 40 میلیون تومان باید مبلغ 20 میلیون تومان را به مدت یک سال در حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم سپرده‌گذاری کنند.
 
5- کسب حداقل متوسط موجودی تعیین‌شده برای هر سقف تسهیلاتی، طی حداقل مدت انتظار اولیه (دو دوره شش‌ماهه ابتدایی موردمحاسبه) جهت بهره‌مندی از تسهیلات الزامی است.

6- حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن یکم در شهر تهران، شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و سایر شهرها معادل 6.7 میلیون تومان تعیین می‌گردد. بدیهی است واریز به/ برداشت از حساب آزاد بوده، در محاسبه متوسط موجودی هر دوره، حداقل موجودی روزانه ملاک عمل خواهد بود.

7- نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی اعطایی از محل این حساب معادل نرخ سود تسهیلات با سپرده در زمان اعطای تسهیلات تعیین و با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار در حال حاضر 14 درصد است.

8- نرخ سود تسهیلات احداث واحد مسکونی در دوران مشارکت و بازپرداخت همانند نرخ سود تسهیلات خرید خانه (در حال حاضر 13 درصد) است.

9- حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم 12 سال (144 ماه) است.

نکته: درصورتی‌که پرداخت تسهیلات در قالب مشارکت مدنی صورت پذیرد و طول دوران مشارکت مدنی (دوره مشارکت و دوره تأخیر بعد از مشارکت) از 12 ماه تجاوز نماید، مدت بازپرداخت تسهیلات فروش اقساطی ناشی از سهم‌الشراکه با احتساب مدت مازاد بر 12 ماه، حداکثر 144 ماه تعیین خواهد شد.
 
   جدول سقف تسهیلاتی از محل حساب صندوق پس‌انداز یکم و مدت انتظار                            مبالغ به میلیون تومان

منطقه وقوع ملک  
حداقل مبلغ جهت افتتاح
 
حداقل مدت انتظار اولیه (ماه) ضرایب برابری حداکثر ضرایب برابری حداقل متوسط موجودی در هر دوره به‌طور جداگانه  
سقف تسهیلات
 
حداکثر مدت بازپرداخت نرخ سود سالانه
تهران
(کد حساب 8368)
6.7 12 6 ماه یک برابر 6 دوره 13.5 80 144 ماه 14%
شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت
(کد حساب 8369)
12 6 ماه یک برابر 6 دوره 10 60
سایر مناطق شهری
(کد حساب 8367)
12 6 ماه یک برابر 6 دوره 6.7 40
 
 توضیح: بدیهی است در شهر تهران و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت پرداخت تسهیلات با سقف‌های پایین‌تر (60 میلیون تومان و یا 40 میلیون تومان) امکان‌پذیر بوده، حداقل متوسط موجودی لازم برای دوره‌های شش‌ماهه با توجه به سقف تسهیلاتی انتخابی تعیین خواهد گردید.
 ب- متقاضیان واجد شرایط (خانه اولی):
1- متقاضی اعم از متأهل یا مجرد باید 18 سال تمام داشته و دارای درآمد مستقل باشند.
2- متقاضی از تسهیلات بانک مسکن و سایر بانک‌ها جهت خرید، احداث واحد مسکونی، انتقال سهم‌الشراکه یا تعمیر واحد مسکونی استفاده نکرده باشد.
3- متقاضی از امکانات دولتی برای تهیه مسکن استفاده نکرده باشد. (استعلام فرم (ج) از وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم استفاده متقاضی از تسهیلات دولتی شامل زمین، مسکن، تسهیلات یارانه‌ای و … )
نکته 1: در زمان افتتاح حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم الزامی به قرمز شدن یا ارائه فرم «ج» نبوده، اقرارنامه کتبی مبنی بر عدم استفاده از امکانات مذکور و سلب مسئولیت از بانک در صورت وجود سابقه در زمان پرداخت تسهیلات -که در نمونه فرم افتتاح حساب پیش‌بینی گردیده- از افتتاح کننده حساب اخذ می‌گردد.
نکته 2: دارندگان حسابی که از دریافت تسهیلات انصراف می‌دهند (و یا طبق مقررات مشمول دریافت تسهیلات طرح نمی‌گردند) در زمان فسخ حساب، از سودی معادل سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی دوره متناظر (در حال حاضر 10 درصد) بهره‌مند می‌گردند.
نکته 3: درصورتی‌که دارنده حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم واجد شرایط تسهیلات طرح خانه اولی نباشد، می‌تواند از مزایای تسهیلاتی حساب صندوق پس‌انداز مسکن (خرید و احداث واحد مسکونی) تا سقف‌های مقرر در حساب صندوق پس‌انداز مسکن عادی بهره‌مند گردد.
 
ج- ویژگی‌های ملک مورد معرفی:
ملک مورد معرفی متقاضی جهت دریافت تسهیلات خرید ضمن دارا بودن شرایط و مشخصات لازم (ازجمله رعایت آیین‌نامه 2800 و تأیید استحکام بنا مطابق سایر تسهیلات مشابه) باید:
از تاریخ صدور جواز ساخت آن بیش از 15 سال سپری نگردیده باشد.
 د- شرایط استفاده از سقف‌های تسهیلاتی پس‌انداز مسکن یکم توأم با انواع حساب‌های تعهدی مسکن قبلی (شامل حساب صندوق پس‌انداز مسکن، صندوق ساخت مسکن) و اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن:

مدل تجمیع:
1-  تجمیع امتیاز صندوق پس‌انداز مسکن یکم با اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا سقف 35 میلیون تومان و برای زوجین تا سقف 50 میلیون تومان با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه امکان‌پذیر است.
2- دارندگان حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن (شامل حساب صندوق پس‌انداز ساخت مسکن (صرفاً برای ساخت مسکن) و صندوق پس‌انداز مسکن و حساب پس‌انداز مسکن جوانان) با شرایط زیر می‌توانند از سقف تسهیلات جدید بهره‌مند گردند:
2-1- از تاریخ افتتاح حساب قبلی آنان تا تاریخ ابلاغ بخشنامه (94/03/16)، حداقل یک سال سپری‌شده باشد.
2-2- حداقل متوسط موجودی حساب آنان در دوره‌های سپرده‌گذاری منطبق با شرایط حساب صندوق مسکن یکم باشد.
2-3- باید یک فقره حساب صندوق مسکن یکم افتتاح نموده و حداقل یک دوره 6 ماهه سپری نمایند.
2-4- حداقل متوسط موجودی هر دوره در حساب جدید نیز مطابق با سقف تسهیلات درخواستی رعایت شود.
توضیح 1: در صورت وجود حساب‌های متعدد صندوق پس‌انداز مسکن، صرفاً یک فقره حساب صندوق قبلی در قاعده تجمیع قابل‌پذیرش است.
 
ه- سایر شرایط و ضوابط:
1- به سپرده صندوق پس‌انداز مسکن یکم هیچ‌گونه سودی (مگر در حالت فسخ حساب و انصراف از دریافت تسهیلات) تعلق نمی‌گیرد.
2- تسهیلات گیرنده بایستی توانایی پرداخت اقساط را داشته و این موضوع به طرق مقتضی (حکم استخدامی، فیش حقوقی، گردش حساب بانکی و …) توسط شعبه محرز گردد.
3- دارندگان حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن یکم می‌توانند صرفاً با بستگان نزدیک خود (پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر، نوه، پدربزرگ، مادربزرگ) افتتاح حساب، اخذ تسهیلات یا درخواست انتقال حساب فی‌مابین خود را بنمایند.
4- انتقال حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم به سایر مناطق شهری جهت استفاده از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن با رعایت کمترینِ سقف‌های مقرر در منطقه افتتاح حساب اولیه یا منطقه استفاده از تسهیلات (هرکدام کمتر بود)، مطابق ضوابط حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن میسر است.
5- هرگونه تغییر در ضوابط و تسهیلات این حساب‌ها که از طرف شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تصویب و ابلاغ گردد، موردقبول سپرده‌گذار است.
6- هر فرد تنها مجاز به استفاده از یک فقره تسهیلات در قالب صندوق پس‌انداز مسکن یکم است.
7- جهت اطمینان از اینکه متقاضی تسهیلات حائز شرایط لازم برای استفاده از تسهیلات است، استعلام از 
سامانه‌های اطلاعاتی سازمان ملی زمین و مسکن برای متقاضی و همسر وی، همچنین استعلام از سامانه اطلاعاتی بانک مسکن و بانک مرکزی برای متقاضی، همسر و فرزندان صغیر وی در زمان استفاده از تسهیلات الزامی است.
8- سپرده‌گذاری و پرداخت تسهیلات از محل حساب‌های تعهدی مسکن قبلی و تا سقف‌های مقرر قبلی و با همان مقررات، کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است.
9- بازپرداخت تسهیلات طبق درخواست کتبی گیرنده تسهیلات به‌صورت ساده یا پلکانی (سالانه و دوره‌ای) امکان‌پذیر است.
10- خرید مشترک واحد مسکونی مطابق ضوابط حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن و با رعایت شرایط و ضوابط اختصاصی این طرح امکان‌پذیر است.
11- پرداخت تسهیلات موضوع طرح صندوق پس‌انداز مسکن یکم صرفاً در مناطق شهری امکان‌پذیر بوده، در مناطق خارج از محدوده خدمات شهری میسر نخواهد بود.
12- اعطای تسهیلات جعاله به گیرندگان تسهیلات خانه اولی، مطابق ضوابط و مقررات ذی‌ربط از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن یا سایر انواع صندوق پس‌انداز مسکن امکان‌پذیر است.
13- اعطای تسهیلات در طرح خانه اولی‌ها به اتباع خارجی امکان‌پذیر نیست.
14- سایر ضوابط و شرایط استفاده از تسهیلات مذکور بر اساس آیین‌نامه و دستورالعمل‌های داخلی بانک در مورد انواع حساب‌های پس‌انداز مسکن است.

مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم