مرور

وام خودرو

وام خودرو در حال حاضر برای خرید خودروهای تولید داخل پرداخت می‌شود.
سقف این وام در شبکه بانکی کشور 15 میلیون تومان تعیین شده است اما بانک‌هایی نیز هستند که بیشتر از این سقف به متقاضیان تسهیلات پرداخت می‌کنند
در بیشتر این موارد سند خودرو به رهن بانک نمی‌رود اما باید نسبت به مقدار آن ضامن رسمی معتبر با چک کارمندی و گواهی کسر از حقوق داشته باشید.
معمولاً این وام باید حداکثر 3 ساله تسویه شود.
معمولا بانک‌ها پول را به‌حساب شما واریز نمی‌کنند و تنها در وجه خودروساز یا نمایندگی آن‌ها چک صادر می‌شود.
سود این وام‌ها معمولاً همان 24 درصد سالانه است.
ممکن است شعباتی پیدا کنید که شرایط متفاوتی داشته، مثل مدت بازپرداخت کوتاه‌تر، سقف اندکی بیشتر، یا تضمین سندی که ممکن است بستگی به شناخت شعبه از شما نیز، داشته باشد.

جدول زیر به همراه‌ بررسی جزئیات هر وام می‌تواند در انتخاب بهترین وام برای شما موثر باشد:

شرکت سود نیاز به سپرده حداکثر زمان بازپرداخت نوع ضمانت سقف وام
وام خودرو بانک آینده 18 ٪ 0 36 ماه شخص 15 میلیون تومان
وام خودرو بانک انصار 18 ٪ 0 24 ماه شخص 15 میلیون تومان
وام خودرو بانک ایران زمین 22 ٪ 0 36 ماه شخص 15 میلیون تومان
وام خودرو بانک تجارت 18 ٪ 0 36 ماه شخص 15 میلیون تومان
وام خودرو بانک حکمت ایرانیان 18 ٪ 0 36 ماه شخص 15 میلیون تومان
وام خودرو بانک دی 18 ٪ 1 36 ماه شخص 15 میلیون تومان
وام خودرو بانک سامان 18 ٪ 1 36 ماه سند ملک 50 میلیون تومان
وام خودرو بانک سپه 18 ٪ 0 36 ماه شخص 15 میلیون تومان
وام خودرو بانک صادرات 18 ٪ 0 36 ماه شخص 20 میلیون تومان
وام خودرو بانک قوامین 18 ٪ 0 36 ماه شخص 15 میلیون تومان
وام خودرو بانک ملی 18 ٪ 0 36 ماه شخص 15 میلیون تومان
وام خودرو بانک پارسیان 18 ٪ 0 36 ماه شخص 15 میلیون تومان
وام خودرو بانک گردشگری 18 ٪ 0 36 ماه شخص 15 میلیون تومان
وام خودرو پست بانک 18 ٪ 1 36 ماه شخص 15 میلیون تومان