سپرده کوتاه مدت عادی

حساب سپرده‌ای که به عنوان کوتاه‌مدت عادی افتتاح می‌شود، قابل برداشت است و  اغلب بانک‌ها سودهای روزشمار برای آن می‌پردازند.

  • اغلب این نوع حساب‌ها دارای کارت بانکی هستند
  • قابلیت انجام عملیات بانکی از طریق وب‌سایت آن بانک را دارند
  •  برخی از بانک‌ها برای افتتاح این نوع حساب نیز تخفیف‌هایی برای بخش بیمه خود قائل می‌شوند

اگر می‌خواهید سپرده خود را در بانکی قرار دهید که بتوانید علاوه بر برداشت‌های مکرر، سود نیز دریافت کنید، حساب «سپرده کوتاه‌مدت عادی» بهترین پیشنهاد برای شماست.

برای افتتاح این حساب کافی است 18 سال تمام داشته باشید و به همراه‌کارت ملی و شناسنامه به شعب بانک مراجعه کنید.

این حساب‌ها دارای سودی معین توسط بانک‌ها هستند ولی برخی بانک‌ها با افزایش میزان سپرده، سود آن‌را نیز افزایش می‌دهند
در جدول زیر سقف این سود بر اساس میزان مبلغ سپرده معین شده است.

برای مبالغ بالا بهتر است با خود شعبه برای میزان سود آن مذاکره کنید.

شرکت سود حداقل موجودی کارت بانکی دسترسی آنلاین تخفیف بیمه‌ای
سپرده کوتاه‌مدت بانک آینده 10 ٪ 10,000 تومان 1 1 0
سپرده کوتاه‌مدت بانک اقتصاد نوین 10 ٪ 50,000 تومان 1 1 0
سپرده کوتاه‌مدت بانک انصار 10 ٪ 20,000 تومان 1 1 0
سپرده کوتاه‌مدت بانک ایران‌زمین 10 ٪ 100,000 تومان 1 1 0
سپرده کوتاه‌مدت بانک تجارت 10 ٪ 10,000 تومان 1 1 0
سپرده کوتاه‌مدت بانک توسعه تعاون 10 ٪ 50,000 تومان 1 1 0
سپرده کوتاه‌مدت بانک توسعه صادرات 10 ٪ 50,000 تومان 1 1 0
سپرده کوتاه‌مدت بانک حکمت ایرانیان 10 ٪ 50,000 تومان 1 1 0
سپرده کوتاه‌مدت بانک خاورمیانه 10 ٪ 50,000 تومان 0 0 0
سپرده کوتاه‌مدت بانک دی 10 ٪ 50,000 تومان 1 1 0
سپرده کوتاه‌مدت بانک رفاه کارگران 10 ٪ 50,000 تومان 1 1 0
سپرده کوتاه‌مدت بانک سامان 10 ٪ 50,000 تومان 1 1 0
سپرده کوتاه‌مدت بانک سرمایه 10 ٪ 50,000 تومان 1 1 0
سپرده کوتاه‌مدت بانک سپه 10 ٪ 20,000 تومان 1 1 0
سپرده کوتاه‌مدت بانک سینا 10 ٪ 60,000 تومان 1 1 0
سپرده کوتاه‌مدت بانک شهر 10 ٪ 50,000 تومان 1 1 0
سپرده کوتاه‌مدت بانک صادرات 10 ٪ 50,000 تومان 1 1 0
سپرده کوتاه‌مدت بانک صنعت و معدن 10 ٪ 50,000 تومان 0 0 0
سپرده کوتاه‌مدت بانک قوامین 10 ٪ 30,000 تومان 1 1 0
سپرده کوتاه‌مدت بانک ملت 8 ٪ 50,000 تومان 1 1 0
سپرده کوتاه‌مدت بانک ملی 10 ٪ 50,000 تومان 1 1 0
سپرده کوتاه‌مدت بانک مهر اقتصاد 10 ٪ 50,000 تومان 1 1 0
سپرده کوتاه‌مدت بانک پارسیان 10 ٪ 50,000 تومان 1 1 1
سپرده کوتاه‌مدت بانک پاسارگاد 10 ٪ 50,000 تومان 1 1 1
سپرده کوتاه‌مدت بانک کارآفرین 8 ٪ 100,000 تومان 1 1 0
سپرده کوتاه‌مدت بانک کشاورزی 10 ٪ 10,000 تومان 1 1 0
سپرده کوتاه‌مدت بانک گردشگری 10 ٪ 50,000 تومان 1 1 0
سپرده کوتاه‌مدت موسسه اعتباری توسعه 10 ٪ 0- 0 0 0
سپرده کوتاه‌مدت موسسه اعتباری ثامن 10 ٪ 0- 0 0 0
سپرده کوتاه‌مدت موسسه اعتباری ملل 10 ٪ 50,000 تومان 1 1 0
سپرده کوتاه‌مدت موسسه اعتباری نور 10 ٪ 50,000 تومان 1 1 0
سپرده کوتاه‌مدت موسسه اعتباری کاسپین 10 ٪ 0- 1 1 0
سپرده کوتاه‌مدت موسسه اعتباری کوثر 10 ٪ 50,000 تومان 1 1 0
سپرده کوتاه‌مدت پست‌بانک 10 ٪ 50,000 تومان 1 1 0
سپرده کوتاه‌‌مدت بانک مسکن 10 ٪ 50,000 تومان 1 1 0