مرور

سپرده‌های طرح‌دار

شرکت سود حداقل موجودی کارت بانکی دسترسی آنلاین تخفیف بیمه‌ای قرعه‌کشی
بانک آینده ( آینده‌ساز ) 20 ٪ 15,000,000 تومان 0 0 0 0
بانک آینده ( سودمند ) 17 ٪ 100,000,000 تومان 0 0 0 0
بانک توسعه تعاون ( سپرده 308 ) 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 0
بانک حکمت ایرانیان ( ستارگان ) 18 ٪ 1,000,000 تومان 1 1 0 0
بانک دی ( اشتیاق ) 18 ٪ 1,000,000 تومان 1 1 0 0
بانک رفاه کارگران ( راه فردا ) - - 0 0 0 0
بانک سامان ( آتیه ) 18 ٪ 100,000 تومان 0 0 0 0
بانک سرمایه ( سرمایه تحصیلی ) - - 0 0 0 0
بانک سرمایه ( سرمایه‌ساز ) 18 ٪ 5,000,000 تومان 0 0 0 0
بانک سپه ( نوین/سمن ) 20 ٪ 50,000 تومان 0 0 0 0
بانک سپه ( عابربانک طلایی ) 10 ٪ 200,000 تومان 1 1 0 0
بانک سپه ( امید ) 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 0
بانک صادرات ( آتیه کارگران ) 18 ٪ 100,000 تومان 0 1 0 0
بانک صادرات ( آتیه کودکان و نوجوانان ) 18 ٪ 100,000 تومان 0 1 0 0
بانک صادرات ( سرمایه‌گذاری اقساطی ) 10 ٪ 20,000 تومان 1 1 0 0
بانک صادرات ( آتیه کشاورزان ) 18 ٪ 100,000 تومان 0 1 0 0
بانک صادرات ( تامین جهیزیه ) - 100,000 تومان 0 1 0 0
بانک صادرات ( متخصصین ) 18 ٪ 100,000 تومان 0 1 0 0
بانک صادرات ( پس انداز آینده سازان ) - 20,000 تومان 1 1 0 1
بانک صادرات ( بانوان خانه‌دار ) 18 ٪ 100,000 تومان 0 1 0 0
بانک صادرات ( حامی ) 18 ٪ - 1 0 0 0
بانک مسکن ( آتیه طلایی 2 ) 18 ٪ 200,000 تومان 0 0 0 0
بانک ملت ( ماندگار ) 10 ٪ 100,000 تومان 1 1 0 0
بانک ملت ( احسان ) 18 ٪ 100,000 تومان 1 1 0 0
بانک ملت ( هدف ) 18 ٪ - 1 1 0 0
بانک ملت ( موج ) 19 ٪ 100,000 تومان 0 0 0 0
بانک پاسارگاد ( سبز ) 10 ٪ - 1 1 0 1
بانک کشاورزی ( خوشه گندم ) 18 ٪ 100,000 تومان 0 0 0 0
بانک کشاورزی ( آتیه ) 18 ٪ 5,000 تومان 1 1 0 0