سپرده‌های طرح‌دار

شرکت سود حداقل موجودی کارت بانکی دسترسی آنلاین تخفیف بیمه‌ای
حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت اقساطی 10 ٪ 20,000 تومان 1 1 0
سپرده 3 ماهه ویژه بانک رفاه 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0
سپرده آتیه طلائی۳ بانک مسکن 18 ٪ 200,000 تومان 0 0 0
سپرده آتیه طلایی 2 بانک مسکن 18 ٪ 200,000 تومان 0 0 0
سپرده آینده‌ساز بانک آینده 15 ٪ 0- 1,000,000 تومان 0 1 0 0-
سپرده بهاران بانک قوامین 18 ٪ 20,000,000 تومان 1 1 0
سپرده تأمین آتیه کودکان و نوجوانان بانک صادرات 15 ٪ 100,000 تومان 0 1 0
سپرده سرمایه گذاری بانوان خانه‌دار بانک صادرات 15 ٪ 100,000 تومان 0 1 0
سپرده سرمایه گذاری تامین آتیه کارگران بانک صادرات 15 ٪ 100,000 تومان 0 1 0
سپرده سرمایه گذاری تامین آتیه کشاورزان بانک صادرات 15 ٪ 100,000 تومان 0 1 0
سپرده سرمایه گذاری تامین جهیزیه بانک صادرات 15 ٪ 100,000 تومان 0 1 0
سپرده سرمایه گذاری متخصصین بانک صادرات 15 ٪ 100,000 تومان 0 1 0
سپرده سرمایه‌گذاری حامی بانک صادرات 15 ٪ 0- 0- 1 0 0 0-
سپرده سرمایه‌گذاری دانش‌آموزی بانک پاسارگاد 8 ٪ 100,000 تومان 1 0 0
سپرده سودپرایز بانک ملت 21.3 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0
سپرده قرض الحسنه پس انداز آینده سازان بانک صادرات 0- 20,000 تومان 1 1 0
سپرده مهر ماندگار بانک ملت 10 ٪ 100,000 تومان 1 1 0
سپرده‌ آتیه بانک سامان 18 ٪ 100,000 تومان 0 0 0
سپرده‌های طرح‌دار آتیه بانک کشاورزی 18 ٪ 5,000 تومان 1 1 0
سپرده‌های طرح‌دار احسان بانک ملت 18 ٪ 100,000 تومان 1 1 0
سپرده‌های طرح‌دار اشتیاق بانک دی 18 ٪ 1,000,000 تومان 1 1 0
سپرده‌های طرح‌دار امید بانک سپه 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0
سپرده‌های طرح‌دار خوشه گندم بانک کشاورزی 17.5 ٪ 100,000 تومان 0 0 0
سپرده‌های طرح‌دار راه فردا بانک رفاه کارگران 0- 0- 0 0 0
سپرده‌های طرح‌دار سبز بانک پاسارگاد 10 ٪ 0- 1 1 0
سپرده‌های طرح‌دار ستارگان بانک حکمت ایرانیان 18 ٪ 1,000,000 تومان 1 1 0
سپرده‌های طرح‌دار سرمایه تحصیلی بانک سرمایه 0- 0- 0 0 0
سپرده‌های طرح‌دار سرمایه‌ساز بانک سرمایه 18 ٪ 5,000,000 تومان 0 0 0
سپرده‌های طرح‌دار سودمند بانک آینده 17 ٪ 100,000,000 تومان 0 0 0
سپرده‌های طرح‌دار سپرده 308 بانک توسعه تعاون 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0
سپرده‌های طرح‌دار عابربانک طلایی بانک سپه 10 ٪ 200,000 تومان 1 1 0
سپرده‌های طرح‌دار موج بانک ملت 19.35 ٪ 100,000 تومان 0 0 0
سپرده‌های طرح‌دار نوین/سمن بانک سپه 19.51 ٪ 50,000 تومان 0 0 0
سپرده‌های طرح‌دار هدف بانک ملت 18 ٪ 0- 1 1 0