سپرده‌های طرح‌دار

شرکت سود حداقل موجودی کارت بانکی دسترسی آنلاین تخفیف بیمه‌ای قرعه‌کشی
سپرده‌های طرح‌دار آینده‌ساز بانک آینده 18 ٪ 15,000,000 تومان 0 0 0 0
سپرده‌های طرح‌دار سودمند بانک آینده 17 ٪ 100,000,000 تومان 0 0 0 0
سپرده‌های طرح‌دار سپرده 308 بانک توسعه تعاون 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 0
سپرده‌های طرح‌دار ستارگان بانک حکمت ایرانیان 18 ٪ 1,000,000 تومان 1 1 0 0
سپرده‌های طرح‌دار اشتیاق بانک دی 18 ٪ 1,000,000 تومان 1 1 0 0
سپرده‌های طرح‌دار راه فردا بانک رفاه کارگران 0- 0- 0 0 0 0
سپرده‌های طرح‌دار آتیه بانک سامان 18 ٪ 100,000 تومان 0 0 0 0
سپرده‌های طرح‌دار سرمایه تحصیلی بانک سرمایه 0- 0- 0 0 0 0
سپرده‌های طرح‌دار سرمایه‌ساز بانک سرمایه 18 ٪ 5,000,000 تومان 0 0 0 0
سپرده‌های طرح‌دار نوین/سمن بانک سپه 19.51 ٪ 50,000 تومان 0 0 0 0
سپرده‌های طرح‌دار عابربانک طلایی بانک سپه 10 ٪ 200,000 تومان 1 1 0 0
سپرده‌های طرح‌دار امید بانک سپه 18 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 0
سپرده‌های طرح‌دار آتیه کارگران بانک صادرات 18 ٪ 100,000 تومان 0 1 0 0
سپرده‌های طرح‌دار بانوان خانه‌دار بانک صادرات 18 ٪ 100,000 تومان 0 1 0 0
سپرده‌های طرح‌دار آتیه کودکان و نوجوانان بانک صادرات 18 ٪ 100,000 تومان 0 1 0 0
سپرده‌های طرح‌دار سرمایه‌گذاری اقساطی بانک صادرات 10 ٪ 20,000 تومان 1 1 0 0
سپرده‌های طرح‌دار آتیه کشاورزان بانک صادرات 18 ٪ 100,000 تومان 0 1 0 0
سپرده‌های طرح‌دار تامین جهیزیه بانک صادرات 0- 100,000 تومان 0 1 0 0
سپرده‌های طرح‌دار متخصصین بانک صادرات 18 ٪ 100,000 تومان 0 1 0 0
سپرده‌های طرح‌دار حامی بانک صادرات 18 ٪ 0- 1 0 0 0
سپرده‌های طرح‌دار پس انداز آینده سازان بانک صادرات 0- 20,000 تومان 1 1 0 1
سپرده بهاران بانک قوامین 18 ٪ 20,000,000 تومان 1 1 0 0
سپرده‌های طرح‌دار آتیه طلایی 2 بانک مسکن 18 ٪ 200,000 تومان 0 0 0 0
سپرده‌های طرح‌دار ماندگار بانک ملت 10 ٪ 100,000 تومان 1 1 0 0
سپرده‌های طرح‌دار احسان بانک ملت 18 ٪ 100,000 تومان 1 1 0 0
سپرده‌های طرح‌دار موج بانک ملت 19.35 ٪ 100,000 تومان 0 0 0 0
سپرده‌های طرح‌دار هدف بانک ملت 18 ٪ 0- 1 1 0 0
سپرده‌های طرح‌دار سبز بانک پاسارگاد 10 ٪ 0- 1 1 0 1
سپرده‌های طرح‌دار خوشه گندم بانک کشاورزی 17.5 ٪ 100,000 تومان 0 0 0 0
سپرده‌های طرح‌دار آتیه بانک کشاورزی 18 ٪ 5,000 تومان 1 1 0 0