بانکداری اینترنتی

جزو وسوسه‌های ماست که بتوانیم با شاخصه‌هایی یکسان، خدمات الکترونیک و بانکداری اینترنتی همه بانک‌ها را ارزیابی کنیم و آنها را از نظر کیفیت و خدمات‌رسانی رده‌بندی کنیم. قدم‌های اول را برداشتیم و این صفحه به مرور کامل می‌شود.

شرکت افتتاح سپرده سقف روزانه کارت‌به‌کارت به همان بانک
اینترنت بانک قوامین 03 میلیون تومان
اینترنت بانک اقتصاد نوین 13 میلیون تومان
اینترنت بانک ایران زمین 150 میلیون تومان
اینترنت بانک پارسیان 13 میلیون تومان
اینترنت بانک پاسارگاد 13 میلیون تومان
اینترنت بانک تجارت 13 میلیون تومان
اینترنت بانک رفاه کارگران 13 میلیون تومان
اینترنت بانک سامان 13 میلیون تومان
اینترنت بانک قرض‌الحسنه رسالت 03 میلیون تومان
اینترنت بانک کشاورزی 03 میلیون تومان
اینترنت بانک ملی (بام) 150 میلیون تومان
خدمات الکترونیک بانک آینده 150 میلیون تومان
خدمات الکترونیک بانک انصار 150 میلیون تومان
خدمات الکترونیک بانک دی 150 میلیون تومان
خدمات الکترونیک بانک سرمایه 00-
خدمات الکترونیک بانک سینا 150 میلیون تومان
خدمات الکترونیک بانک صادرات 1300 میلیون تومان
خدمات الکترونیک بانک قرض‌الحسنه مهر ایران 050 میلیون تومان
خدمات الکترونیک بانک مهر اقتصاد 00-