بانکداری اینترنتی

جزو وسوسه‌های ماست که بتوانیم با شاخصه‌هایی یکسان، خدمات الکترونیک و بانکداری اینترنتی همه بانک‌ها را ارزیابی کنیم و آنها را از نظر کیفیت و خدمات‌رسانی رده‌بندی کنیم. قدم‌های اول را برداشتیم و این صفحه به مرور کامل می‌شود.

شرکت سقف روزانه پایا افتتاح سپرده سقف روزانه کارت‌به‌کارت مسدود کردن کارت
اینترنت بانک قرض‌الحسنه رسالت 15 میلیون تومان03 میلیون تومان1
اینترنت بانک قوامین 50 میلیون تومان03 میلیون تومان0
اینترنت بانک اقتصاد نوین 15 میلیون تومان13 میلیون تومان1
اینترنت بانک ایران زمین 50 میلیون تومان150 میلیون تومان1
اینترنت بانک پارسیان 15 میلیون تومان13 میلیون تومان1
اینترنت بانک پاسارگاد 50 میلیون تومان13 میلیون تومان1
اینترنت بانک تجارت 60 میلیون تومان13 میلیون تومان1
اینترنت بانک رفاه کارگران 15 میلیون تومان13 میلیون تومان0
اینترنت بانک سامان 50 میلیون تومان13 میلیون تومان1
اینترنت بانک کشاورزی 10 میلیون تومان03 میلیون تومان1
اینترنت بانک ملی (بام) 15 میلیون تومان150 میلیون تومان0
خدمات الکترونیک بانک آینده 50 میلیون تومان150 میلیون تومان1
خدمات الکترونیک بانک انصار 0-150 میلیون تومان1
خدمات الکترونیک بانک دی 30 میلیون تومان150 میلیون تومان1
خدمات الکترونیک بانک سرمایه 50 میلیون تومان00-0
خدمات الکترونیک بانک سینا 15 میلیون تومان150 میلیون تومان1
خدمات الکترونیک بانک صادرات 50 میلیون تومان1300 میلیون تومان1
خدمات الکترونیک بانک قرض‌الحسنه مهر ایران 10 میلیون تومان050 میلیون تومان1
خدمات الکترونیک بانک مهر اقتصاد 0-00-1
وام بدون چک و ضامن
×
وام بدون چک و ضامن
تا 50 میلیون تومان
دیجی‌پی