بانکداری اینترنتی

جزو وسوسه‌های ماست که بتوانیم با شاخصه‌هایی یکسان، خدمات الکترونیک و بانکداری اینترنتی همه بانک‌ها را ارزیابی کنیم و آنها را از نظر کیفیت و خدمات‌رسانی رده‌بندی کنیم. قدم‌های اول را برداشتیم و این صفحه به مرور کامل می‌شود.

شرکت سقف روزانه ساتنا افتتاح سپرده خدمات تسهیلات
اینترنت بانک اقتصاد نوین 0 1 1
اینترنت بانک ایران زمین 0 1 1
اینترنت بانک تجارت 0 1 1
اینترنت بانک رفاه کارگران 0 1 1
اینترنت بانک سامان 1 1 1
اینترنت بانک قرض‌الحسنه رسالت 0 0 1
اینترنت بانک قوامین 0 0 1
اینترنت بانک ملی (بام) 0 1 1
اینترنت بانک پارسیان 0 1 1
اینترنت بانک پاسارگاد 0 1 1
اینترنت بانک کشاورزی 0 0 1
خدمات الکترونیک بانک آینده 0 1 1
خدمات الکترونیک بانک انصار 0 1 1
خدمات الکترونیک بانک دی 1 1 1
خدمات الکترونیک بانک سرمایه 1 0 1
خدمات الکترونیک بانک سینا 0 1 1
خدمات الکترونیک بانک صادرات 1 1 1
خدمات الکترونیک بانک قرض‌الحسنه مهر ایران 0 0 1
خدمات الکترونیک بانک مهر اقتصاد 0 0 1