وام خرید کالا بانک سینا

وام خرید کالا بانک سینا 30 میلیونی است و برای خرید خودرو هم ارائه می‌شود. مبنای این وام، بر اساس گردش حساب مشتری است. توضیحات بیشتر را در جدول زیر بخوانید.

حساب سپرده لازم
قرض الحسنه
مدت زمان خواب سپرده
1 ماه
سود
18 ٪
نیاز به سپرده
حداکثر زمان بازپرداخت
36 ماه
نوع ضمانت
ضامن رسمی

همچنین وام گیرنده باید ۱۴.۵٪ از مبلغ وام را از قبل تامین و در حسابی دیگر نزد بانک مسدود کند

سقف وام
30,000,000 تومان
نام وام
خرید کالا مصرفی
مسدودی سپرده
شرایط و مقررات
  • این وام در قالب کارت اعتباری ارائه می‌شود
  • وام گیرنده باید حداقل یک ماه دارای گردش حساب باشد
  • وام گیرنده نباید به بانک بدهکار و یا دارای  چک برگشتی باشد
قسط وام
برای مشاهده این قسمت باید از اعضای رده باشید.
هزینه فرصت مسدودی
برای مشاهده این قسمت باید از اعضای رده باشید.
کل سود وام
برای مشاهده این قسمت باید از اعضای رده باشید.
مجموع رقم وام و سود
برای مشاهده این قسمت باید از اعضای رده باشید.