طرح آنی طلائی بانک تجارت

طرح آنی طلائی بانک تجارت وام فوری‌ای است که با سود کم و سپرده‌گذاری ارائه می‌شود. در جدول زیر توضیحات کامل‌تر را بخوانید.

حساب سپرده لازم
بلندمدت
مدت زمان مسدودی سپرده
36 ماه

مدت زمان مسدودی سپرده تا پایان تسویه کامل تسهیلات است

سود سپرده
6 ٪
سود
2 ٪
نیاز به سپرده
حداکثر زمان بازپرداخت
36 ماه

مدت زمان بازپرداخت این وام بین ۱۲ تا ۳۶ ماه است

نوع ضمانت
مسدودی سپرده
سقف وام
60,000,000 تومان
  • سقف این وام برای افرادی که یکبار از طرح آنی معمولی این بانک استفاده کرده‌اند: ۶۰ میلیون
  • برای افرادی برای بار اول وام می‌گیرند: ۴۰ میلیون تومان
نام وام
آنی طلائی
مسدودی سپرده
شرایط و مقررات
  • وام گیرنده نباید به بانک بدهکار باشد
  • وام گیرنده نباید چک برگشتی داشته‌ باشد
قسط وام
1,718,555 تومان

این رقم قسط برای سقف ۶۰ میلیون تومان است

 

برای سقف ۴۰ میلیون تومان رقم قسط ۱.۱۴۵.۷۰۳ است

کل سود وام
1,867,970 تومان
مجموع رقم وام و سود
61,950,000 تومان