وام با سپرده بلند‌مدت بانک‌ مسکن (طرح ۲و۱)

حساب سپرده لازم
بلندمدت
هزینه‌های جانبی

60 هزار تومان شامل: باطل کردن تمبر، تشکیل پرونده، اعتبار سنجی

مدت زمان مسدودی سپرده
60 ماه

مدت زمان مسدودی سپرده تا زمان تسویه کامل وام است.

سود سپرده
2 ٪
سود
1 ٪
نیاز به سپرده
حداکثر زمان بازپرداخت
60 ماه
نوع ضمانت
مسدودی سپرده
سقف وام
200,000,000 تومان
نام وام
طرح ۱ و ۲
مسدودی سپرده

سپرده تا زمان تسویه کامل وام مسدود می‌شود

شرایط و مقررات

وام گیرنده نباید به بانک بدهکار و یا دارای چک برگشتی باشد

قسط وام
3,418,749 تومان
کل سود وام
5,124,969 تومان
مجموع رقم وام و سود
205,203,334 تومان