حساب سپرده بلندمدت یک‌ساله بانک حکمت ایرانیان

سود
16 ٪

برداشت بعداز ۶ ماه دارای نرخ شکست ۱۴ درصد است

سقف سود
18 ٪

این حساب دوساله بوده و دارای نرخ شکست ۱۶ درصد است

حداقل موجودی
100,000 تومان
کارت بانکی
دسترسی آنلاین
تخفیف بیمه‌ای