حساب سپرده ارزی دلار آمریکا بانک سپه

شرکت
سود
3.5 ٪

کوتاه مدت: ۰.۷۵ درصد
۱ماهه: ۱ درصد
۳ ماهه: ۲ درصد
۶ ماهه: ۲.۵ درصد
۹ ماهه: ۳ درصد
۱۲ ماهه: ۳.۵ درصد

بازه واریز سود
ماهیانه
نوع پرداخت سود
ریالی
نوع بازگشت اصل سپرده
ارز