وام با سپرده بانک قوامین (طرح فاخر)

حساب سپرده لازم
بلندمدت
سود سپرده
15 ٪

نرخ سود سپرده به انتخاب مشتری 10 یا 15 درصد خواهد بود.

سود
18 ٪
  • نرخ سود تسهیلات بر اساس نرخ سود سپرده 9 یا 18 درصد خواهد بود.
  • نرخ سود تسهیلات برای سپرده های 10 درصدی 9درصد و برای سپرده های 15 درصدی، 18 درصد خواهد بود.
نیاز به سپرده
حداکثر زمان بازپرداخت
60 ماه

سقف اقساط تسهیلات 9درصدی 48 ماه و تسهیلات 18 درصدی، 60 ماه خواهد بود.

نوع ضمانت
مسدودی سپرده
سقف وام
2,000,000,000 تومان
نام وام
فاخر
مسدودی سپرده
قسط وام
50,786,855 تومان

رقم قسط برای مدت بازپرداخت 48 ماه و سود وام 9درصد، مبلغ 49,770,085 تومان است.

کل سود وام
1,047,211,291 تومان
مجموع رقم وام و سود
2,915,110,000 تومان